Vörustjóri hjá Stafrænu Íslandi

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 7. Jan 2022 Fullt starf

Fjármála og efnahagsráðuneytið leitar að vörustjóra gagna og tæknilegrar þróunar hjá Stafrænu Íslandi. Viðkomandi aðili verður leiðandi í vefþjónustuvæðingu hins opinbera og innleiðingu á Straumnum (e. X-Road).

Straumurinn er gagnaflutningslag sem ætlað er að auðvelda samskipti á milli upplýsingakerfa á öruggan hátt og er byggður á opnum hugbúnaði sem fyrst var þróaður af Finnlandi og Eistlandi. Nánari upplýsingar á: island.is/straumurinn, niis.org, x-road.global

Stafrænt Ísland er starfseining innan fjármála-og efnahagsráðuneytisins. Hlutverk hennar er að vinna með ráðuneytum, stofnunum og öðrum opinberum aðilum að því að efla stafræna þjónustu við almenning og tryggja þannig skýr, einföld og hraðvirk samskipti. Stærsta verkefni Stafræns Íslands er þróun þjónustugáttarinnar Ísland.is.

Leitað er að drífandi sérfræðingi sem á auðvelt með að fá fólk í lið með sér og hefur brennandi áhuga á því að vinna að ofangreindum verkefnum í samstarfi við fjölmargar opinberar stofnanir. Starfið felur meðal annars í sér ábyrgð á innleiðingu Straumsins, vöruþróun vefþjónustulausna í samstarfi við opinbera aðila og þátttöku í alþjóðlegum samskiptum við X-Road samfélagið.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 • Leiðir vinnu við að gera helstu grunnskrár ríkisins aðgengilegar í vefþjónustum í samstarfi við stofnanir
 • Stýrir vöruþróun hugbúnaðarteyma á vefþjónustum fyrir Stafrænt Ísland
 • Gerð vegvísa (e. roadmap) fyrir stafræn umbreytingarverkefni á sviði gagnasamskipta (s.s. vefþjónustur) í samstarfi við opinberar stofnanir.
 • Ráðgjöf til opinberra aðila um tæknilega innviði og uppbyggingu á gagnaskipan
 • Forgangsröðun verkefna, mótun-og eftirfylgni verkáætlana.
 • Samskipti við hugbúnaðarhús, tæknilega birgja og stofnanir.
 • Þátttaka í þróun á innviðum og kjarnaþjónustum Ísland.is.

Menntunar og hæfnikröfur

 • Menntun eða starfsreynsla á sviði tölvunarfræði, verkfræði, stafrænnar hönnunar eða tengdum greinum sem nýtist vel til úrlausnar ofangreindra verkefna.
 • Reynsla og þekking af vörustjórnun hugbúnaðarlausna og stjórnun þverfaglegra teyma í hugbúnaðarþróun.
 • Reynsla af innleiðingu umfangsmikilla tæknilausna og stafrænni umbreytingu.
 • Mjög góð þekking og skilningur á uppbyggingu upplýsingatæknikerfa, hugbúnaðarlausna og notkun vefþjónusta (e. API).
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
 • Góð skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Metnaður til að ná árangri, vilji til breytinga og geta til að leiða framfarir.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði.

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið er tímabundið til tveggja ára.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Um fullt starf er að ræða. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. gildandi reglur um auglýsingar lausra starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Andri Heiðar Kristinsson(andri.kristinsson@fjr.is) og Ragnheiður Valdimarsdóttir í fjármála-og efnahagsráðuneytinu (ragnheidur.valdimarsdottir@fjr.is).