Vöru- og verkefnastjóri í upplýsingatæknideild

Lyfjastofnun 17. Aug 2023 Fullt starf

Lyfjastofnun auglýsir eftir sérfræðingi í starf vöru- og verkefnastjóra í upplýsingatæknideild sem ber ábyrgð á viðhaldi og þróun hugbúnaðar sem tengist kjarnastarfsemi Lyfjastofnunar.
Starfið felur í sér að starfsmaður fylgist með þróun og nýjungum sem heyra undir starfið ásamt því að stuðla að umbótum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining, þróun og viðhald á kerfum og ferlum Lyfjastofnunar
• Hönnun, uppbygging og viðhald vöruhúss gagna
• Umsjón með undirbúningi, greiningarvinnu og innleiðingu nýrra stafrænna tæknilausna
• Samskipti við hagsmunaaðila þvert á stofnunina, sem og við ytri aðila og birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
• Reynsla af uppbyggingu vöruhúsa gagna og notkun viðskiptagreindartóla
• Þekking á MS SQL, Jet Analytics og Microsoft Azure
• Þekking og reynsla af forritun og hugbúnaðarþróun
• Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum, teymisvitund, jákvæðni og sveigjanleiki
• Vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og færni
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Um Lyfjastofnun:
Lyfjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar öllum kynjum. Helstu hlutverk stofnunarinnar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit með lyfjabúðum, lyfjafyrirtækjum, heilbrigðisstofnunum og söluaðilum lækningatækja á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf og lækningatæki til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun starfa 85 starfsmenn af 6 þjóðernum. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru: gæði – traust – þjónusta. Nánari upplýsingar um Lyfjastofnun má finna á: www.lyfjastofnun.is.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Henrietta Þóra Magnúsdóttir (henrietta@intellecta.is).