Viðmótsforritari (e. frontend developer)

Hagstofa Íslands 20. Apr 2018 Fullt starf

Starfið felst í þróun og viðhaldi notendaviðmóts í veflausnum Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn mun sinna hönnun notendaupplifunar (e. user experience) og notendaviðmóta (e. user interface) ásamt framendaforritun (e. frontend development) og gagnaframsetningu. Notendaviðmótin einskorðast nær eingöngu við veflausnir.

HÆFNISKRÖFUR

 • Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál

 • Þekking og reynsla af gagnvirknis- og viðmiðmótshönnun

 • Þekking á vefstöðlum

 • Þekking og reynsla af almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun

 • Þekking og reynsla af vafraforritunarmálum, þ.m.t. umbreytt mál (e. transpiled)

 • Þekking og reynsla af mælingum á hegðun vefnotenda er æskileg

 • Þekking og reynsla af upplýsingahögun og –hönnun, sér í lagi efnisuppbyggingu og framsetningarreglum er æskileg

 • Þekking og reynsla af gagnaframsetningu er æskileg

 • Þekking og reynsla á svargæfri vefhönnun (e. responsive web design) er æskileg

 • Þekking og reynsla af smíðispípum (e. build pipelines) fyrir framendavirkni og bestun fyrir vefi (e. web performance) er æskileg

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, grafískri hönnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur

 • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Með umsóknum skal fylgja dæmi um viðmótshönnun sem umsækjandi útfærði (ekki er gerður greinarmunur á raunverulegu dæmi í notkun eða tilbúningi).

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Með umsóknum skal fylgja dæmi um viðmótshönnun sem umsækjandi útfærði (ekki er gerður greinarmunur á raunverulegu dæmi í notkun eða tilbúningi).