Verkefnastjóri við innleiðingu á upplýsingatækni í kennslu við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands

Verkefnastjóri við innleiðingu á upplýsingatækni í kennslu við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnastjóra við innleiðingu á upplýsingatækni vegna kennslu-, prófa- og námsumsjónarkerfa á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi nýtt starf. Verkefnastjórinn mun einkum hafa það hlutverk að styðja háskólakennara og aðra starfsmenn sviðsins í tengslum við innleiðingu námsumsjónarkerfis, sem og við að tileinka sér upplýsingatækni í kennslu, námsmati og prófahaldi. Verkefnastjórinn vinnur náið með kennurum, kennsluþróunarstjóra og öðru starfsfólki á sviði kennslu- og upplýsingatæknimála.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Þjónusta, ráðgjöf og stuðningur við kennara í notkun upplýsingatækni við kennslu, námsmat, prófahald og upptökur (t.d. Ugla, Inspera, Moodle, Turnitin o.fl.)

  • Innleiðing nýjunga á sviði upplýsingatækni í kennslu

  • Skipuleggur fræðslu og kynningar um upplýsingatækni fyrir kennara sviðsins

  • Er í samstarfi við Kennslusvið HÍ, Kennslumiðstöð HÍ, Upplýsingatæknisvið HÍ auk kennsluþróunarstjóra sviðsins

Hæfnikröfur

  • Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni, tölvunarfræði eða öðrum greinum sem nýtast í starfinu

  • Reynsla af leiðbeiningu við notkun hugbúnaðar telst kostur

  • Mjög gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði

  • Góð samstarfshæfni, nákvæmni, útsjónarsemi og rík þjónustulund þjónustulund

  • Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð

  • Góð enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara hafa gert. Verkefnastjórinn hefur aðsetur á skrifstofu Heilbrigðisvísindasviðs í Læknagarði við Vatnsmýrarveg 16 og verður þar hluti af þjónustukjarna sviðsins. Skrifstofan sér um margvísleg verkefni fyrir sviðið, s.s. fjármál, kennslumál, mannauðsmál, markaðs- og kynningarmál, o.fl.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

I. Ferilskrá

II. Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess

III. Staðfest afrit af prófskírteinum

IV. Upplýsingar um umsagnaraðila

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt innan Háskólans í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans, sjá hér: http://www.hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands, sjá hér: https://www.hi.is/haskolinn/malstefnahaskolaislands.

Heilbrigðisvísindasvið er eitt af fimm fræðasviðum Háskóla Íslands. Innan sviðsins eru sex deildir; Hjúkrunarfræðideild, Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild. Starfsmenn sviðsins eru um 300 og nemendur um 2200.

Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með 21.10.2019

Nánari upplýsingar veita

Thorana Elín Dietz – thorana@hi.is – 525 5946

Ásta Bryndís Schram – astabryndis@hi.is – 525 5953


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur