Verkefnastjóri – Rafmagnstæknifræðingur eða rafmagnsverkfræðingur

Mannverk 26. May 2023 Fullt starf

Vegna umfangsmikilla framtíðarverkefna óskar Mannverk eftir að ráða verkefnastjóra af rafmagnssviði sem langar að takast á við krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Verkefnastjórnun og rekstur umfangsmikilla verkefna
  • Samræming hönnunar og tæknilegra útfærslna
  • Kostnaðar- og gæðaeftirlit
  • Úttektir og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun á sviði rafmagnstæknifræði eða -verkfræði
  • Árangursrík reynsla af verkefnastjórnun
  • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
  • Metnaður til að ná árangri í starfi
  • Góð kunnátta í íslensku og ensku

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess: www.mannverk.is.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Henrietta Þóra Magnúsdóttir (henrietta@intellecta.is) í síma 511 1225.