Verkefnastjóri í upplýsingatækni

Pósturinn 26. Mar 2024 Fullt starf

Pósturinn leitar að öflugum verkefnastjóra til starfa í upplýsingatækni . Viðkomandi stýrir verkefnum sem snúa að stafrænni umbreytingu hjá Póstinum. Verkefnastjóri er staðsettur á skrifstofum Póstsins í Reykjavík og heyrir beint undir framkvæmdastjóra upplýsingatækni.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón og stýring á verkefnum innan Póstsins
 • Ábyrgð á þarfagreiningu, skipulagi og framvindu verkefna
 • Ábyrgð á verkefnaskrá og mælikvörðum
 • Upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsfólks
 • Umsjón með forgangsröðun verkefna sem snúa að stafrænni umbreytingu
 • Umsjón með prófunum á nýjum hugbúnaði
 • Umsjón með innleiðingum á stafrænum lausnum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði
 • Reynsla af ferlastjórnun er kostur
 • Reynsla af notkun á Jira og Confluence er kostur
 • Reynsla af verkefnum sem tengjast innleiðingu stafrænna lausna er kostur
 • Áhugi og þekking á hugbúnaðarþróun og markaðs- og sölumálum er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og hæfni til að vinna í teymi

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2024. Sótt er um starfið á umsóknarvef Póstsins, www.posturinn.is/atvinna. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Öllum umsóknum verður svarað og farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Benedikt Þorgilsson, benediktth@postur.is.

Hjá Póstinum starfar lausnamiðað starfsfólk sem tekur fagnandi á móti síbreytilegum áskorunum þar sem liðsheild, þjálfun og góður starfsandi er í forgrunni. Pósturinn leggur sitt lóð á vogarskálar til að stuðla að sjálfbærni og hefur uppfyllt öll markmið Grænna skrefa. Pósturinn er jafnlaunavottað fyrirtæki.