Verkefnastjóri hugbúnaðarþróun

Þula 13. Oct 2022 Fullt starf

Við leitum að verkefnastjóra til að styrkja raðir Þulu á þeirri vegferð að með hagnýtingu framsækinna hugbúnaðarlausna muni viðskiptavinir fyrirtækisins ná fram hagræðingu í rekstri á sama tíma og þeir ná að veita betri þjónustu.
Starfið felur í sér verkefnastýringu og samhæfingu vinnu í dreifðu teymi við þróun yfirgripsmikilla og tæknilega ögrandi hugbúnaðarlausna í fjölþjóðlegu umhverfi.
Æskilegt að viðkomandi starfi á skrifstofu Þulu á Akureyri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þátttakandi í mótun og þróun hugbúnaðarlausna sem gegna lykilhlutverki við meðhöndlun lyfja á heilbrigðisstofnunum.
 • Skipulagning verkefna og áætlanagerð.
 • Verkefnastýring og eftirfylgni með stöðu verkefna.
 • Dagleg samhæfing vinnu um 10 starfsmanna sem staðsettir eru á Akureyri og erlendis.
 • Samskipti við viðskiptavini á Íslandi og erlendis.
 • Þátttaka í stöðugum umbótum á verklagi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
 • Menntun á sviði stjórnunar er kostur.
 • Marktæk þekking og reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun.
 • Sjálfstæð vinnubrögð, lausnamiðuð nálgun og færni til að sjá heildarmyndina.
 • Framúrskarandi leiðtogi með góða samskiptahæfileika og reynslu í að stýra teymum.
 • Þekking á Agile aðferðafræði og reynsla af verkbeiðnakerfinu Jira æskileg.
 • Reynsla af vinnu samkvæmt gæðakerfunum ISO 9001 og ISO 27001 er æskileg.
 • Góð enskukunnátta er áskilin.

Þula býður fyrsta flokks hugbúnaðarlausnir fyrir heilbrigðisgeirann.
Lausnir Þulu eru þróaðar í nánu samstarfi við kröfuharða viðskiptavini.
Í tæp 20 ár hefur Þula unnið með heilbrigðisstofnunum víða í Evrópu
og þróað með þeim framsæknar lausnir sem gera þeim kleift að ná árangri á sínu sviði.
Hjá Þulu starfa um 40 manns og flestir eru búsettir á Akureyri.

www.thula.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2022.

Sótt er um starfið á www.mognum.is.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og Telma Eiðsdóttir; telma@mognum.is.