Verkefnastjóri

Annata 12. Aug 2018 Fullt starf

Við leitum að verkefnastjórum til að stýra verkefnum fyrir viðskiptavini okkar hér á landi og erlendis í Microsoft Dynamics 365. Verkefnin lúta einnig að greiningu á ferlum, skjölun og ráðgjöf til viðskiptavina. Þekking og reynsla af ferlum tengdum innkaupum, vöruhúsum og birgðum er góður kostur.

Starfssvið

• Halda utan um, skipuleggja og tryggja framgang verkefna

• Útfæra verkáætlanir, tímastjórnun og áhættugreiningar

• Aðstoða teymi við að vinna á sem skilvirkastan máta

• Utanumhald og skipulagning teyma

• Miðla upplýsingum til stjórnenda og annarra hagsmunaaðila

• Leiða vinnu við innleiðingar og eftirfylgni

Hæfniskröfur

• Jákvæðni, skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Frumkvæði og metnaður til að skara fram úr

• Menntun sem nýtist í starfi

• Geta til að halda utan um og fylgja eftir stöðu verkefna, kostnaði og umfangi

• Geta til að ná heildarsýn yfir verkefni

• Góðir skipulagshæfileikar

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Þekking og reynsla á verkefnastjórnun

• Þekking á Agile, Scrum, Kanban er kostur

• Góð enskukunnátta


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Kvaran (smk@annata.is), framkvæmdastjóri Annata, Íslandi. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir skulu berast fyrir 31. ágúst næstkomandi.