Verkefna- og viðskiptastjóri

Advania 2. Mar 2022 Fullt starf

Getur þú unnið sjálfstætt, skipulega og ertu með ríka þjónustulund? Finnst þér gaman að leysa vandamál og sjá hugmyndir verða að veruleika? Hefur þú kraft og metnað til að takast á við flókin, spennandi og skemmtileg verkefni í samheldnum hópi hugbúnaðarsérfræðinga, ráðgjafa og hönnuða? 

Við leitum að öflugum verkefna- og viðskiptastjórum til að hugsa vel um okkar viðskiptavini, hjálpa þeim að ná sínum markmiðum og stýra fjölbreyttum verkefnum innan veflausna Advania.

Veflausnir

Hjá veflausnum Advania starfa í kringum 50 manns og er því um að ræða eina af stærstu hugbúnaðardeildum landsins. Hópurinn hefur þróað ótal margar stórar sem smáar lausnir fyrir breiðan hóp ánægðra viðskiptavina. Við hjá veflausnum erum í stöðugri þróun, viljum alltaf gera betur og viljum eiga ánægðustu viðskiptavinina. Við setjum viðskiptavini okkar í fyrsta sætið og hjálpum þeim að ná samkeppnisforskoti á sínum sviðum. Við leitum að aðilum sem hafa mikla þjónustulund, hugsa í lausnum og eru reiðubúnir að leggjast á árarnar með okkur.

Starfssvið

Verkefna– og viðskiptastjóri sér um skipulagningu og stjórnun verkefna fyrir viðskiptavini veflausna, miðlar stöðu og framvindu þeirra, heldur utan um kostnað, greiðir úr vandamálum sem koma upp ásamt því að annast gerð þarfagreininga, verkáætlana og forgangsröðun aðgerða. Verkefna– og viðskiptastjóri sinnir samskiptum og þjónustu við stóran hóp viðskiptavina Advania, tryggir gæði og vönduð vinnubrögð, ber ábyrgð á að verkefnum sé skilað með árangursríkum hætti, á tilsettum tíma og að afurðir mæti þörfum okkar viðskiptavina. Verkefna- og viðskiptastjóri tekur þátt í prófunum og innleiðingum á hugbúnaði og vinnur með vörustjórum að hugmyndum um nýja virkni í okkar lausnum. Verkefna- og viðskiptastjóri spilar lykilhlutverk í ánægju viðskiptavina.

Þekking og reynsla

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Reynsla af viðskiptastjórnun, sölu og/eða ráðgjöf
 • Frumkvæði og drifkraftur
 • Lausnamiðuð hugsun og fagleg vinnubrögð
 • Skipulags – og leiðtogahæfileikar
 • Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

Að auki er kostur ef umsækjendur búa yfir/hafi:

 • Meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) eða IPMA
 • Reynsla og þekking á Agile og Scrum hugmyndafræði
 • Þekkingu á notendaupplifun og notendaviðmóti (UX/UI)
 • Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarverkefnum

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi – bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 14. mars 2022
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt deildarstjóra, forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Birgitta Ósk Rúnarsdóttir, deildarstjóri viðskiptaþróunar, birgitta.osk.runarsdottir@advania.is / 440 9000


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

https://advania.is/um-advania/vinnustadurinn/laus-storf/