Vef- og viðmótshönnuður

Hagstofa Íslands 13. Aug 2018 Fullt starf

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða til starfa vef- og viðmótshönnuð. Starfið felst aðallega í uppsetningu og hönnun myndefnis og umsjón með öðrum sjónrænum þáttum vefsíðu og samfélagsmiðla Hagstofunnar. Starfsmaðurinn mun auk þess að styðja við og vinna að framsetningu á gögnum stofnunarinnar með myndrænum hætti. Þá mun starfsmaðurinn einnig koma að framþróun ytri vefs Hagstofunnar í samstarfi við sérfræðinga í vefforritun.

HÆFNISKRÖFUR

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, til dæmis á sviði vef- og viðmótshönnunar, margmiðlunar, fjölmiðlunar, fjölmiðlafræði eða viðeigandi listnáms

 • Starfsreynsla af vef- og viðmótshönnun er nauðsynleg

 • Þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun

 • Þekking á mismunandi skráarsniðum fyrir myndræna framsetningu (td. SVG, PNG)

 • Reynsla og þekking af helstu myndvinnsluforritum (td. Adobe Photoshop og Adobe Illustrator)

 • Farsæl starfsreynsla af myndrænni gagnaframsetningu er nauðsynleg

 • Þekking á ólíkum myndritagerðum og hagnýtingu þeirra (t.d. línurit, stöplarit og punktarit) er mikill kostur

 • Þekking á framendaforritun (HTML og CSS sérstaklega) er æskileg

 • Þekking á Javascript er kostur

 • Þekking á hagnýtingu samfélagsmiðla er kostur

 • Ritfærni er kostur

 • Góð samskipta- og samstarfsfærni


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is