Vef- og samfélagsmiðlagúrú

Háskólinn í Reykjavík 23. Apr 2018 Fullt starf

Háskólinn í Reykjavík leitar að dugmiklum og drífandi einstaklingi í starf verkefnistjóra fyrir vefsíðu HR og samfélagsmiðla. Verkefnisstjóri vinnur náið með vefstjóra, starfsmönnum markaðs- og samskiptasviðs, öðrum stoðsviðum og akademískum deildum háskólans, að gerð og miðlun efnis á vefsíðu Háskólans í Reykjavík og á samfélagsmiðlum. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á vefmálum og samfélagsmiðlum og metnað til að læra nýja hluti.

STARFSSVIÐ:

Fjölbreytt vinna við vefsíðu HR og samfélagsmiðla, m.a.: – Uppfærsla og innsetning efnis á vef HR – Gerð samfélagsmiðlastefnu – Prófanir og mælingar á vef HR – Vinna við efnismiðlun, auglýsingar og mælingar á samfélagsmiðlum HR – Samskipti við deildir og svið vegna vefmála – Þátttaka í ytri og innri markaðssetningu HR

HÆFNISKRÖFUR:

  • Vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð
  • Reynsla af notkun fjölbreytts hugbúnaðar, gjarna af vefumsjónarkerfum
  • Áhugi á vefstjórn og verkefnastjórnun
  • Áhugi á markaðsmálum
  • Þekking á samfélagsmiðlum
  • Áhugi og geta til að læra tæknilega hluti
  • Auga fyrir hönnun og framsetningu efnis á vef
  • Ritfærni á íslensku og ensku

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Sigurðsson forstöðumaður markaðs- og samskiptasviðs, (eirikursig@ru.is) og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs, (sigridureg@ru.is). Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.