Upplýsingatæknistjóri

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2. Jul 2024 Fullt starf

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) auglýsir eftir upplýsingatæknistjóra.

HSS er miðpunktur heilbrigðisþjónustu samfélagsins á Reykjanesi þar sem miklir umbrotatímar hafa staðið yfir. Mikilvægt er að tryggja öryggi þjónustunnar og viðbragð stofnunarinnar við yfirstandandi náttúruvá sem og mikla vexti sem hefur orðið á þjónustuþörf vegna örrar fjölgunar íbúa í umdæmi stofnunarinnar.

Upplýsingatæknistjóri stýrir starfsemi upplýsingatæknideildar HSS og er í forystu um skilvirka upplýsingastjórnun, hagnýtingu heilbrigðis- og upplýsingatækni og stöðugum umbótum tengdum upplýsingaöryggi.

Starfið felur í sér umsjón og eftirfylgni með frammistöðu deildarinnar í heild, einstakra ábyrgðasviða hennar sem og frammistöðu starfsfólks og birgja sem sinna þjónustu tengdri upplýsingatækni.

Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi með frumkvæði, faglegan metnað og jákvætt hugarfar til að taka þátt í uppbyggingu stofnunarinnar. Á HSS er lögð áhersla á góða samvinnu, stuttar boðleiðir og góðan starfsanda.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sem upplýsingatæknistjóri munt þú meðal annars:
• Vinna náið með stjórnendum og starfsfólki HSS
• Gera upplýsingatækniþjónustu HSS sýnilega og aðgengilega
• Móta og framfylgja framtíðarsýn og stefnum HSS um hagfellda hagnýtingu upplýsingatækninnar og upplýsingaöryggi
• Leiða framþróun og stýra breytingum á UT innviðum, kerfum og annarri UT högun stofnunarinnar
• Vera í forsvari fyrir HSS í öllu samráði og samvinnu stofnunarinnar á sviði upplýsingatækni og upplýsingastjórnunar
• Bera ábyrgð á gerð og réttum efndum samninga á sviði upplýsingatækni
• Tryggja snarpa og skilvirka þjónustu við notendur í tölvuumhverfi stofnunarinnar
• Stuðla að og styðja við framþróun á vefum og öðrum miðlum stofnunarinnar
• Vinna að framtíðarþróun, sjálfvirknivæðingu og samþættingu í miðlun upplýsinga og samskiptum HSS við aðrar stofnanir
• Skilgreina markmið deildarinnar og gera reglulega grein fyrir frammistöðu og árangri til framkvæmdastjórnar

Hæfniskröfur

• Viðamikil reynsla af störfum við upplýsingatæknirekstur og þjónustu
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Reynsla af þjónustu- og gæðastjórnun skv. forskrift, t.d. ISO27001, ITIL
• Skipulagshæfni
• Reynsla af verkefnastýringu upplýsingatækniverkefna
• Reynsla af gerð ferla, verklagsreglna og lausna
• Geta til að tjá sig í riti og ræðu á íslensku og ensku
• Viðeigandi menntun sem umsækjandi getur hagnýtt í upplýsingatæknirekstri og þjónustu

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 12.08.2024


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið í gegnum ráðningakerfi ríkisins á starfatorg.is

Upplýsingar um starfið veitir Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri fjármála: kjartan.kjartansson@hss.is