Tæknistjóri / CTO

Greenfo 19. Nov 2020 Hlutastarf

Greenfo stendur fyrir Green Information og ætlar sér að umbreyta gagnasöfnun, gagnagreiningu og aðferðafræði er varðar sjálfbærni- og loftslagsbókhald fyrirtækja. Áhersla er lögð á að vinna áfram með gögn, setja markmið, skipuleggja verkefni og búa til aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem hægt er að fylgjast með í rauntíma. Markmiðið er að þróa tól til þess að fyrirtæki geti tekið markvissar og upplýstar ákvarðanir í þágu umhverfis út frá hagkvæmni og ávinningi.

Teymið samanstendur af tveimur sérfræðingum á sviði loftslags- og umhverfismála og leitumst við eftir því að bæta við einstaklingi til þess að leiða hugbúnaðarþróun. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á umhverfismálum og vilja til þess að takast á við vandamál á því sviði.

Helstu hæfniskröfur

 • Menntun / starfsreynsla í hugbúnaðarþróun
 • Sjálfstæð vinnubrögð og góð yfirsýn yfir nútíma tæknilausnir
 • Haldgóð þekking og reynsla af API gagnaskilum
 • Þekking á skýjaumhverfum (AWS) er æskileg
 • Reynsla af því að vinna í SQL og uppbyggingu gagnagrunna
 • Geta og vilji til þess að stýra forritun á bæði fram- og bakenda
 • Mjög góð samskiptahæfni á ensku
 • Vaxtarhugarfar

Réttum aðila stendur til boða að taka þátt í að byggja upp spennandi fyrirtæki, leggja sitt af mörkum til loftslagsmála og eignast hlut í félaginu.

Hvetjum áhugasama einstaklinga til að hafa samband og senda ferilskrá eða linked-in tengill á stefan@greenfo.is

Greenfo stands for Green Information and intends to transform data collection, analysis and methodologies for corporate sustainability and climate accounting. Emphasis is placed on data analysis and enabling data driven decision making, goal setting, project planning and being able to create a climate action plan that can be monitored in real time. We are developing tools for companies to make informed and significant decisions for the environment, while maximizing efficiency and results.

The team consists of two experts in climate and environmental issues and we seek to add an individual to lead software development. It is important to have keen interest in climate and environmental issues and motivated to work on solutions for those issues.

Key skills and experience

 • Education / work experience in software development
 • Ability to work independently and a good overview of modern technology solutions
 • Solid knowledge and experience in API for data delivery
 • Knowledge of cloud environments (AWS) is desirable
 • Experience working in SQL and building databases
 • Ability and willingness to lead development at both front and back-end
 • Excellent english proficiency
 • Growth mentality

The right individual will have the opportunity to take part in building an exciting company, contribute to tackling climate change and acquiring equity in the company.

We encourage anyone interested to contact us for further information and/or send a CV/Linked-in link to stefan@greenfo.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Hvetjum áhugasama einstaklinga til að hafa samband og senda ferilskrá eða linked-in tengill á Stefán Kára Sveinbjörnsson, stefan@greenfo.is

We encourage anyone interested to contact us for further information and/or send a CV/Linked-in link to Stefán Kári Sveinbjörnsson, stefan@greenfo.is