Staðarstjóri á byggingasviði

Mannverk 9. Jun 2023 Fullt starf

Vegna aukinna verkefna óskar Mannverk eftir að ráða öfluga einstaklinga sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

Starfssvið:
– Verkefnastjórnun og rekstur verkefna
– Stjórnun á verkstað og samskipti við undirverktaka
– Kostnaðar- og gæðaeftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur:
– Menntun á sviði tækni- eða byggingaverkfræði æskileg
– Farsæl starfsreynsla af krefjandi verkefnum
– Árangursrík reynsla af verkefnastjórnun og góð tölvukunnátta
– Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
– Metnaður til að ná árangri í starfi
– Góð kunnátta í íslensku og ensku

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess: www.mannverk.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf

Nánari upplýsingar veitir Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.


Sækja um starf