Sérfræðingur PMS – (Opera PMS)

Flugleiðahótel ehf. 7. Jan 2022 Fullt starf

Icelandair hótel leita að lausnamiðuðum, drífandi og kraftmiklum einstaklingi í starf sérfræðings í Opera PMS á upplýsinga- og tæknisviði.

Opera Property Management System (PMS) heldur utan um umsýslu gesta, herbergjabókanir og reikninga hjá Icelandair hótelum.

Starfssvið:

 • Bestun vinnu- og verkferla
 • Fræðsla og þjálfun til notenda
 • Notendaþjónusta
 • Villumeðhöndlun og villugreiningar í samstarfi við notendur og þjónustuaðila
 • Innleiðing nýrra kerfiseininga
 • Tengingar við ytri kerfi, samþættingar
 • Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum

Hæfniskröfur:

 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Áhugi á ferlum og tækni
 • Góð samskiptahæfni, jákvæðni og þjónustulund
 • Góð færni til að greina og finna lausnir
 • Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi
 • Þekking á Hilton kerfum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2022.
Nánari upplýsingar veitir:Aðalsteinn Þorbergsson, adalsteinnt@icehotels.is


Icelandair Hotels are looking for a goal and solution-oriented individual as a Specialist Opera PMS in the Information and Technology (IT) Department.

Opera Property Management System (PMS) manages guest, room bookings and invoices at Icelandair Hotels.

Job description:

 • Best practices of work processes
 • Teaching and training for end-users
 • User support
 • System problem solving and diagnostics with end-users and service providers
 • Implementation of new modules
 • Integration with external systems
 • Participation in other various projects

Qualifications:

 • Education and / or experience that fits the position
 • Interest in technology and processes
 • Good communication skills and end-user service oriented
 • Ability to work independently and under pressure
 • Knowledge of Hilton systems is an advantage

The application deadline is January 11th 2022.

If further information is needed please contact:Aðalsteinn Þorbergsson, adalsteinnt@icehotels.is


Sækja um starf