Sérfræðingur í Viðskiptagreiningu

Íslandsbanki 8. Dec 2021 Fullt starf

Hlutverk Viðskiptagreiningar (e. Business analytics) er að styðja við tekjueiningar bankans sem og innri þróunarverkefni með greiningu og úrvinnslu gagna. Deildin er þannig hreyfiafl til bættrar ákvörðunartöku og aukinnar þjónustu með hagnýtingu upplýsinga. Samhliða vinnur deildin náið með öðrum hagaðilum innan bankans að innviðauppbyggingu tengdum upplýsingastýringu.

Starfið krefst mikillar greiningarhæfni, sterk gagnalæsis, ásamt eldmóð fyrir gagnagreiningum og umbreytingu gagna í virðisaukandi upplýsingar.

Helstu verkefni:

• Uppbygging gagnalinda

• Þróun og innleiðing gagnalíkana

• Gagnagreining og úrvinnsla gagna

• Umbreyting gagna yfir í virðisaukandi upplýsingar

• Framsetning og miðlun upplýsinga

• Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, framhaldsmenntun æskileg

• Framúrskarandi greingarhæfni og gagnalæsi (e. data literacy)

• Góður skilningur á upplýsingasöfnun og gagnaskilum

• Reynsla og þekking af viðskiptagreind

• Þekking á vélnámi (e. machine learning) kostur

• Geta og áhugi á að kynna sér nýja hluti og mynda sér skoðun

• Metnaður og skipulagshæfni til að hafa yfirsýn og umsjón með verkefnum

• Öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Hjá Íslandsbanka starfa rúmlega 700 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Starfsfólk Íslandsbanka leggur sig alltaf fram við að veita bestu bankaþjónustuna.

Íslandsbanki hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðaráðuneytis.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar um starfið á veitir Gissur Jónasson , forstöðumaður Viðskiptagreiningar sími 844 2759, gissur.jonasson@islandsbanki.is. Á Mannauðssviði veitir Guðlaugur Örn Hauksson nánari upplýsingar, sími 844 2714, netfang: gudlaugurh@islandsbanki.is