Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI)

Seðlabanki Íslands 8. Nov 2019 Fullt starf

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan einstakling í starf sérfræðings í viðskiptagreind (BI) á sviði upplýsingatækni. Um er að ræða 100% starf með starfsstöð í Reykjavík. Upplýsingatækni annast þróun, rekstur og viðhalda á tölvukerfum og hugbúnaði bankans.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Uppbygging á viðskiptagreindarumhverfi bankans

• Framsetning og úrvinnsla upplýsinga með þar til gerðum BI tólum

• Stuðningur við þarfagreiningu og hönnun

• Þjónusta við önnur svið bankans við notkun viðskiptagreindalausna

Hæfniskröfur

• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

• Þekking á SQL og gagnagrunnsforritun

• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og ensku

• Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa er kostur

• Þekking á Agile aðferðafræðum er kostur

• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og metnaður í starfi

• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar og framúrskarandi þjónustulund

Aðrar upplýsingar um starfið

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands og er umsóknarfrestur til og með 25. nóvember 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Ragnarsson, framkvæmdastjóri, netfang: logi.ragnarsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.


Upplýsingar fyrir umsækjendur