Sérfræðingur í viðskiptagreind

Valitor 10. Jan 2022 Fullt starf

Valitor óskar eftir að ráða sérfræðing í viðskiptagreind innan Útgáfulausna.

Hefur þú brennandi áhuga á öllu er viðkemur gögnum og nýtingu viðskiptagreindar við að búa til verðmæti úr þeim?

Vilt þú vinna hjá alþjóðlegu greiðsluþjónustufyrirtæki sem býður upp á þjónustu til samstarfsaðila á Íslandi og erlendis?

Vilt þú verða hluti af öflugum og samheldum hópi sérfæðinga í fjártækni?

Útgáfulausnir veita fjármálafyrirtækjum fjölbreytta þjónustu í tengslum við útgáfu greiðslukorta. Viðskiptagreind Kortaútgáfu Valitors sér um allt er viðkemur því að gera verðmæti úr gögnum fyrir innri og ytri viðskiptavini Útgáfulausna Valitor.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Hönnun, smíði og innleiðing á viðskiptagreindar vörum og lausnum kortaútgáfu Valitors.

 • Þróun og viðhald á vöruhúsi gagna, ETL gagnaflæði, stoðgögnum, gagnaskilum og gagnaprófunum.

 • Rekstur og viðhald á viðskiptagreindarkerfum innan Útgáfulausna Valitor.

 • Hönnun á gagnamódelum.

 • Sjálfvirknivæðing.

 • Skýrslu og greiningarvinna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt.

 • Reynsla af skýrslu/greiningargerð og myndrænni framsetninga á gögnum.

 • Góð þekking á SQL fyrirspurnarmálinu.

 • Reynsla af Microsoft BI lausnum er kostur.

 • Reynsla af skýjaþjónustum er kostur.

 • Reynsla af forritun í forritunarmálum eins og C# og Python er kostur.

 • Færni í mannlegum samskiptum og hópavinnu.

 • Lausnamiðað hugarfar og vilji til að takast á við áskoranir.

 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Reynir Örn Bachmann Guðmundsson, Business Intelligence Manager, Issuing Solutions, reynir.orn.bachmann.gudmundsson@valitor.com

Valitor er framsækið fyrirtæki í greiðslumiðlun sem býður upp á fjölskylduvænt og sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, frábært mötuneyti og skemmtileg verkefni sem tengjast grunninnviðum okkar daglega lífs. Valitor er með Jafnlaunavottun og hefur hlotið viðurkenningu Jafnlaunavogar FKA.