Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnunar

Póst- og fjarskiptastofnun 15. Feb 2018 Fullt starf

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum sérfræðingi til liðs við tæknideildina. Sérfræðingurinn verður hluti af teymi starfsmanna sem vinnur náið saman að skipulagi tíðnimála, úthlutun tíðna og númera, eftirliti með ljósvakanum o.fl. Þá er net- og upplýsingaöryggi fjarskiptakerfa hluti af starfsemi tæknideildar. Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Undirbúningur, verkstýring og þátttaka í nýjum tæknilegum verkefnum sem snúa að innri upplýsingakerfum PFS
  • Að leiða nýsköpunarverkefni í stafrænni þróun
  • Þátttaka í vinnslu gagna um fjarskiptainnviði og birtingu þeirra í landupplýsingakerfum PFS

Auk þessara verkefna er um að ræða almennt eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi, skipulag tíðnimála, eftirlit með ljósvakanum ásamt stuðningi við störf annarra deilda. Þátttaka í innleiðingu gæðaferla tæknideildar er einnig mikilvægur þáttur í starfinu.

**Menntunar- og hæfniskröfur: **

  • Háskólapróf í verk – eða tæknifræði, upplýsingatækni eða sambærileg menntun á raunvísindasviði. Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði fjarskipta er kostur
  • Góður skilningur á upplýsingatækni og þekking á helstu þáttum í í framkvæmd UT verkefna. Einnig þarf viðkomandi að geta unnið skipulega í að greina og svara erindum
  • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
  • Ríkuleg samskiptafærni ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum
  • Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í hópi ásamt því að búa yfir bæði sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er í samstarfi við fjarskiptafélög á Íslandi
  • Reynsla af verkefnastjórn er æskileg

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar fagkröfur. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

**Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. **

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.