Sérfræðingur í netöryggi

CERT-ÍS 1. Mar 2024 Fullt starf

CERT-IS leitar eftir reyndum sérfræðingi í netöryggi. Verkefni CERT-IS eru fjölbreytt og í starfinu felst einstakt tækifæri til að hafa bein áhrif á þróun netöryggis Íslands til framtíðar.

CERT-IS netöryggissveit hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvu- og netkerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu og tjón af þeirra völdum.

CERT-IS er leiðandi í samvinnu um netöryggi á Íslandi og vinnur náið með rekstraraðilum mikilvægra innviða. Sveitin er einnig hluti af öflugu netöryggissamstarfi á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Greining netöryggisatvika.
• Frekari mótun og uppbygging CERT-IS.
• Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi um netöryggismál.
• Umsjón með sviðshópum CERT-IS.
• Þróun og þátttaka í netöryggisæfingum.
• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun varðandi netöryggismál.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Menntun eða víðtæk reynsla af netöryggi. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
• Brennandi áhugi á upplýsingaöryggi og upplýsingatækni.
• Reynsla af atvikagreiningu er kostur.
• Þekking á netlausnum og netstýringum er kostur.
• Hæfni til ákvarðanatöku við flóknar og krefjandi aðstæður.
• Góður skilningur á upplýsingatækni á víðum grunni og geta til að meta upplýsingar með tilliti til áhættu og áhrifa.
• Gott vald á íslensku og ensku, í töluðu og rituðu máli.
• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og eiga auðvelt með að vinna í hóp.

Hjá CERT-IS er mikið lagt upp úr því að skapa jákvætt starfsumhverfi og bjóða fólki öfluga starfsþjálfun gegnum spennandi verkefni í skipulagðri teymisvinnu.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars nk.

Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við viðkomandi stéttarfélag.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast öryggisvottun ríkislögreglustjóra.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá birtingu auglýsingar, sbr. reglur um auglýsingar lausra starfa nr. 1000/2019. Sótt er um starfið gegnum heimasíðu Vinnvinn.

Umsjón með starfinu hafa Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Margrét Stefánsdóttir (margret@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.