Sérfræðingur í mælarekstri

Veðurstofa Íslands 12. Aug 2022 Fullt starf

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í mælarekstri, sem kemur til starfa á Athugana- og tæknisviði. Sviðið sinnir margþættu hlutverki fyrir langtíma náttúrufars- og auðlindarannsóknir og vöktun náttúruvár. Í boði er spennandi og krefjandi starf í hópi 20 starfsmanna við rekstur á mælikerfum sem telja um 600 stöðvar vítt og breytt um landið.

Helstu verkefni og ábyrgð
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit, uppbyggingu og þróun mælikerfa. Starfið spannar mælirekstur á breiðu sviði veðurmælinga, vatnamælinga og fjarkönnunar, með sérstaka áherslu á jarðeðlisfræðileg mælikerfi til jarðskjálfta- og eldsumbrotaeftirlits. Starfið innifelur töluverða útivist, enda eru mælistöðvar staðsettar allt frá ystu annesjum og upp á hæstu jökla.

Hæfniskröfur
– Háskólanám á sviði verkfæði, tæknifræði eða raunvísinda. Framhaldsmenntun (MS) á framangreindum sviðum er kostur
– Reynsla á sviði mælareksturs, beitingu og viðhaldi mælitækja
– Góð tölvuþekking, þekking á Linux og Windows umhverfi
– Góð færni í íslensku og ensku
– Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
– Reynsla á sviði jarðeðlisfræðilegra mælinga er kostur
– Reynsla af þróun. smíði, sannprófun og kvörðun mælibúnaðar er kostur
– Reynsla á sviði öryggismála og meðferð öryggis- og fjarskiptabúnaðar er kostur
– Reynsla af útivist og ferðum í óbyggðum ásamt ökuréttindum C1E er kostur


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum.

Umsókninni þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis-, orku og loftslags­ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræða­svið. Auk þess starfa um 80 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, Eftirlits- og spásviði og og Upplýsingatæknisviði auk Skrifstofu forstjóra, fjármála- og stoðþjónusta. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vedur.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 26.08.2022

Nánari upplýsingar veita Óðinn Þórarinsson, Framkvæmdastjóri Athugana- og tæknisviðs - odinn@vedur.is - 5226000 og Borgar Ævar Axelsson, Mannauðsstjóri - borgar@vedur.is - 5226000