Sérfræðingur í líkanagerð

Íslandsbanka 2. Aug 2022 Fullt starf

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öflugan liðsfélaga í Áhættustýringu til að sinna þróun og viðhaldi á áhættulíkönum bankans. Leitað er að aðila sem hefur djúpa innsýn og áhuga á gerð og beitingu líkana við lausn fjölbreyttra vandamála, hefur framúrskarandi hæfni til að miðla flóknu efni í ræðu og riti og hefur góða samskiptahæfni.

Áhættustýring er svið innan Íslandsbanka sem stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættu­vitund stjórnar og starfsmanna bankans. Mat og líkön er deild innan Áhættustýringar sem hefur það hlutverk að tryggja áreiðanlegt mat á öllum áhættuþáttum í rekstri bankans og beitir til þess áhættulíkönum sem deildin sér um að þróa og viðhalda. Deildin miðlar heildaryfirsýn um áhættu til stjórnenda og eftirlitsaðila og sinnir einnig sérhæfðum greiningarverkefnum fyrir aðrar einingar bankans þar sem markmiðið er að umbreyta gögnum í skiljanlegar og gagnlegar upplýsingar sem nýtast við áhættustýringu.

Helstu verkefni:

  • Þróun og innleiðing áhættulíkana.
  • Sérhæfð greiningarverkefni.
  • Kynningar og samskipti við hagsmunaaðila innan og utan bankans.

Hæfniskröfur:

  • Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. í stærðfræði, tölfræði, eðlisfræði eða verkfræði.
  • Reynsla af forritun í R eða sambærilegu forritunarmáli.
  • Staðgóð þekking á gagnagrunnum og notkun fyrirspurnartóla.
  • Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.
  • Reynsla af áhættustýringu og þekking á bankastarfsemi er kostur.

Nánari upplýsingar:

Kristján Rúnar Kristjánsson, forstöðumaður Mats og líkana, sími 440 2755, netfang: kristjan.kristjansson@islandsbanki.is. Á Mannauðssviði veitir Guðlaugur Örn Hauksson nánari upplýsingar, sími 844 2714, netfang: gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Kristján Rúnar Kristjánsson, forstöðumaður Mats og líkana, sími 440 2755, netfang: kristjan.kristjansson@islandsbanki.is. Á Mannauðssviði veitir Guðlaugur Örn Hauksson nánari upplýsingar, sími 844 2714, netfang: gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is