Sérfræðingur í Kerfisþróun/DevOps

Veðurstofa Íslands 26. Jan 2021 Fullt starf

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í DevOps til að sinna kerfisþróun, rekstri og viðhaldi á sérhæfðum miðlægum kerfum Veðurstofunnar. Viðkomandi mun starfa á upplýsingatæknisviði.

„Framsækni og áreiðanleiki“ eru tvö af gildum Veðurstofu Íslands og endurspeglast þau í víðtæku starfsumhverfi upplýsingatæknisviðs. Sviðið sér um rekstur upplýsingatæknikerfa, notendaþjónustu, kerfisþróun, DevOps og hugbúnaðarþróun. Eins leggur upplýsingatæknisvið til sérfræðiþekkingu og ráðgjöf á vettvangi upplýsingatækni sem styður við hlutverk Veðurstofu Íslands sem sinnir eftirliti og rannsóknum á náttúru Íslands. Á sviðinu starfa að jafnaði um 18 starfsmenn.

Meginhlutverk Sérfræðingur í DevOps er hluti af teymi sem vinnur markvisst að því að einfalda og bæta rekstur á núverandi hugbúnaði og kerfum sem tengjast ólíkum fagsviðum Veðurstofunnar. Meðal verkefna er að taka við hugbúnaðarkerfum úr þróun og setja í rekstur. DevOps tekur að auki þátt í þróunarvinnu með það að markmiði að tryggja rekstrarþætti hugbúnaðarlausnar/kerfis, ásamt því að sinna aðlögun minni hugbúnaðarlausna að þörfum Veðurstofunnar.

Menntun og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði
 • Farsæl reynsla af hugbúnaðar- og kerfisþróun
 • Farsæl reynsla í Linux umhverfi
 • Þekking og reynsla af helstu forritunarmálum s.s. Python, JavaScript
 • Reynsla af innleiðingu sjálfvirkra prófana og eftirlits er kostur
 • Reynsla af stöðugri framteflingu og sýndarumhverfum (s.s. Gitlab CI/CD, Docker, VMWare, Kubernetes)
 • Reynsla af notkun, uppsetningu og rekstri gagnagrunnskerfa (s.s PostgreSQL, DB2) er kostur
 • Þekking á uppbyggingu og arkitektúr netinnviða er kostur
 • Hæfni í samskiptum og teymisvinnu
 • Lausnamiðuð nálgun á verkefni
 • Gott vald á íslensku og ensku

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Kristinn Vilbergsson, hópstjóri þróunar og DevOps (gkv@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Um að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 8. febrúar nk.