Sérfræðingur í innleiðingu hugbúnaðar

Reykjavík 21. Jun 2021 Fullt starf

Sérfræðingur í innleiðingu hugbúnaðar

Borgarskjalasafn Reykjavíkur óskar eftir að ráða sérfræðing í innleiðingarverkefnum til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem felur í sér innleiðingu á nýju umsýslukerfi Borgarskjalasafns ásamt innsetningu og framsetningu gagna. Markmiðið er að bæta aðgengi að safnkosti og þjónustu við íbúa, starfsmenn borgarinnar og fræðimenn. Hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur er söfnun, innheimta, skráning og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda um starfsemi og sögu borgarinnar. Safnið hefur eftirlit með skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang að skjölum ásamt því að gefa út verklagsreglur um skjalavörslu. Átta starfsmenn starfa hjá Borgarskjalasafninu og er það til húsa í Tryggvagötu 15 og Vatnagörðum 28 í Reykjavík.

Stafræn vegferð Reykjavíkurborgar

Verkefnið er hluti af stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar sem hefur blásið til sóknar til að hraða stafrænum umbreytingum næstu þrjú árin og bregst við aukinni kröfu og þörfum borgarbúa á stafrænum lausnum, auknu aðgengi að gögnum og bættri þjónustu á netinu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Innleiðing á Scope umsýslukerfi (www.scope.ch)

 • Skipulagning og utanumhald verkefna

 • Leiðbeina öðrum með innsetningu á gögnum

 • Skráning á upplýsingum í kerfið

 • Skráning á staðsetningu safnkosts í kerfið

 • Yfirfærsla á skjalaskrám í kerfið

 • Framsetning á vef

 • Önnur tilfallandi verkefni er tengjast starfinu

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða er æskileg

 • Mikil reynsla við innleiðingu hugbúnaðar eða gagnagrunnum er æskileg

 • Afar góð tölvuþekking er nauðsynleg

 • Æskileg reynsla af vinnu við skjalastjórn eða skráningu skjala

 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur

 • Færni í mannlegum samskiptum

 • Góð skipulags og greiningarhæfni

 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Góð kunnátta í íslensku og ensku


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Starfið er til 6 mánaða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með þriðjudag 26. júní n.k. og skal umsókn fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir áhuga og hæfni í starfið. Upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður svanhildur.bogadóttir@reykjavik.is