Sérfræðingur í gagnavísindum

Snjallgögn 18. May 2024 Fullt starf

Starfssvið

 • Hönnun, þróun og rekstur á tölfræði- og vélnámslíkönum sem skila virði til hagaðila.
 • Úrvinnsla og greining á stórum gagnasöfnum.
 • Hönnun, þróun og innleiðing á gagnadrifnum lausnum.
 • Vinna með hagaðilum til að skilgreina og útfæra þarfir til að efla gagnadrifna ákvarðanatöku.
 • Framsetning tölfræðilegra upplýsinga á skýran og hnitmiðaðan hátt.

Hæfnikröfur

 • Háskólapróf í gagnavísindum, stærðfræði- og tölfræðigreinum, tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum.
 • Mikil þekking og reynsla af forritun í R og/eða Python, auk færni í notkun helstu gagnavísindapakka/NLP-pakka (t.d. pandas, tidyverse, scikit-learn, spaCy).
 • Reynsla af úrvinnslu gagna og hönnun á greiningarlíkönum.
 • Víðtæk þekking á, og færni í notkun tölfræði- og vélnámsaðferða.
 • Góður skilningur á stórum mállíkönum (e. LLMs) og vélnámsþróunarumhverfum (e. ML stack).
 • Reynsla af hugbúnaðarþróun eða skyldum tæknilegum sviðum, ásamt færni í SQL og Git.
 • Kunnátta í notkun skýjaþjónusta (AWS, Google Cloud, Azure) og reynsla af tækni á borð við Docker eða Kubernetes.
 • Reynsla af því að vinna með stór gagnasöfn og gagnavinnslukerfi.
 • Hæfni til að miðla flóknum niðurstöðum á einfaldan og skýran hátt.
 • Sterk greiningarhæfni og lausnarmiðað hugarfar.
 • Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í teymi.
 • Brennandi áhugi á nýjustu þróun í gervigreind og málvísindum.

Launakjör

 • Samkeppnishæf laun
 • Tækifæri til faglegrar þróunar og símenntunar.
 • Sveigjanlegur vinnutími.
 • Skapandi, jafnvel nýskapandi, vinnuumhverfi.

Frekari Upplýsingar

Áhugasamir umsækjendur eru hvattir til að senda inn ferilskrá ásamt ítarlegri kynningu á hæfni sinni og reynslu sem þeir telja nýtast í starfi. Dæmi um fyrri verkefni eða framlag til tengdra verkefna eru einnig velkomin.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Ekkert meira