Sérfræðingur í gagnasamþættingu

Seðlabanki Íslands 23. Jan 2023 Fullt starf

SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan einstakling í starf sérfræðings í gagnasamþættingu í deild þróunar á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnunar.
Sviðið sér um þróun, rekstur og viðhald á gagnaumhverfi, hugbúnaði og tölvukerfum bankans. Deildin samanstendur af teymum hugbúnaðarsérfræðinga, sérfræðinga í gagnavinnslu og DevOps. Við leitum nú að sérfræðingi í gagnavinnsluteymið okkar til að vinna að umbótum og þróun gagnaumhverfis okkar og styðja við rekstur þess.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Þróun, samþætting og viðhald á gagnaumhverfi bankans, þar með talið vöruhús gagna
• Þróun og viðhald á gagnagrunnum, ETL ferlum, gagnaskilum og gagnaprófunum
• Þarfagreining og hönnun gagnamódela
• Stuðningur við rekstur á gagnaskilum til Seðlabankans og áfram til evrópskra eftirlitsstofnana

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á SQL og gagnagrunnsforritun
• Þekking og reynsla á Microsoft SQL gagnagrunnslausnum (t.d. MSSQL, SSIS, SSAS, SSRS)
• Þekking á XML, XBRL og/eða SDMX er kostur
• Þekking á C#, Python og/eða R er kostur
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að starfa sjálfstætt og í hóp
• Frumkvæði, skapandi hugsun, jákvæðni og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Elín Rut Guðnadóttir, forstöðumaður á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnun (elin.rut.gudnadottir@sedlabanki.is) og Erla Traustadóttir, sérfræðingur á mannauðssviði (mannaudur@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild í metnaðarfullu og hvetjandi starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á sveigjanleika, fagmennsku og þekkingu.
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans og er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands www.sedlabanki.is/storf