Sérfræðingur í atvikameðhöndlun í netöryggissveit Fjarskiptastofu – CERT-IS

Netöryggissveitin CERT-IS sem er deild innan Fjarskiptastofu hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvu- og netkerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum.

CERT-IS er leiðandi í samvinnu um netöryggi á Íslandi og vinnur náið með rekstraraðilum mikilvægra innviða. Einnig er sveitin hluti af öflugu netöryggissamstarfi á Evrópskum og alþjóðlegum vettvangi.

Verkefni CERT-IS eru fjölbreytt og í starfinu felst einstakt tækifæri til að hafa bein áhrif á netöryggi Íslands til framtíðar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þátttaka í atvikameðhöndlun CERT-IS
 • Þróa og taka þátt í netöryggisæfingum.
 • Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi um netöryggismál.
 • Ráðgjöf og upplýsingagjöf varðandi netöryggismál.
 • Náin samvinna með sviðshópum CERT-IS.
 • Vinna við atvika-, veikleika- og búnaðargreiningu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólanám sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk- eða tölvunarfræði eða víðtæk reynsla af netöryggi.
 • Brennandi áhugi á upplýsingaöryggi og upplýsingatækni.
 • Reynsla af atvikagreiningu er kostur.
 • Þekking á netöryggi Windows eða Linux stýrikerfa er kostur.
 • Þekking á skýjalausnum s.s. M365, Azure, AWS og GCP er kostur.
 • Hæfni til ákvarðanatöku við flóknar og krefjandi aðstæður.
 • Góður skilningur á upplýsingatækni og geta til að meta upplýsingar með tilliti til áhættu og áhrifa.
 • Gott vald á íslensku og ensku, og búa yfir ríkulegri samskiptafærni meðal annars að geta miðlað tæknilegum upplýsingum.
 • Samstarfshæfni, jákvætt viðhorf og eiga auðvelt með að vinna í hóp.

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við viðkomandi stéttarfélag.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Sótt er um starfið á Starfatorgi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast öryggisvottun ríkislögreglustjóra.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá birtingu auglýsingar, sbr. reglur um auglýsingar lausra starfa nr. 1000/2019.

Nánari upplýsingar veitir:

Guðmundur Arnar Sigmundsson, Sviðsstjóri CERT-IS - gudmundur@fjarskiptastofa.is - 5101500