Sérfræðingur í Áhættustýringu

Íslandsbanka 6. Jun 2023 Fullt starf

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í Áhættustýringu til að vinna að umbótum og skilvirkni í gagnamálum, greiningum og skýrslugerð Áhættustýringar. Leitað er að aðila sem hefur ástríðu fyrir að einfalda flókna hluti, hefur góða samskiptahæfni og brennandi áhuga á gagnavísindum.

Áhættustýring er svið innan Íslandsbanka sem stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund stjórnar, stjórnenda og starfsmanna bankans. Gögn og mælingar er deild innan Áhættustýringar sem hefur það hlutverk að tryggja skilvirkni og sjálfvirkni ferla Áhættustýringar sem snúa að gögnum, greiningum og skýrslugjöf sviðsins. Deildin myndar sterka liðsheild sem tryggir þróun og uppbyggingu áhættustýringargagna og tekur þátt í gagnauppbyggingu bankans.

Helstu verkefni:

  • Þróun gagnamála Áhættustýringar bæði til skýrslugerðar og greiningar með það að leiðarljósi að auka skilvirkni og gæði gagna sem endurspegla áhættusnið bankans.
  • Þátttaka í vöruþróun í samvinnu við aðrar deildir innan bankans.
  • Kynningar og samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan bankans.
  • Sérhæfð greiningarverkefni.

Hæfniskröfur:

  • Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  • Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfið, t.d. í stærðfræði, verkfræði eða tölvunarfræði.
  • Staðgóð þekking á gagnagrunnum og notkun fyrirspurnartóla.
  • Þekking og reynsla á ólíkum þáttum gagnavísinda, t.d. mismunandi tegundum gagnagrunna, notkun fyrirspurnartóla ásamt þekkingu á aðferðafræði hugbúnaðarþróunar.
  • Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
  • Reynsla af áhættustýringu og þekking á bankastarfsemi er kostur.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar veita Kjartan Benediktsson, forstöðumaður Gagna og mælinga, sími 440 2755, netfang: kjartan.benediktsson@islandsbanki.is. og Guðlaugur Örn Hauksson, ráðningastjóri, sími 844 2714, netfang: gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is

Hjá Íslandsbanka starfa um 700 manns með ástríðu fyrir árangri og vinnum við öll að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi og að því að veita bestu bankaþjónustuna.

Við erum stolt af því að hafa fengið nokkrum sinnum faggilta vottun á jafnlaunastaðalinn ÍST85:2012. Vottunin staðfestir að unnið er markvisst gegn kynbundnum launamun og þannig stuðlað að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Þessi vottun er eðlilegt framhald af þeirri vinnu sem unnin hefur verið innan bankans undanfarin ár en við fengum Hvatningarverðlaun jafnréttismála 2016 og Gullmerki PwC 2015 og Jafnvægisvog FKA nokkur ár í röð.

Jafnframt leggur Íslandsbanki mikla áherslu á sjálfbærnimál og styður við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar veita Kjartan Benediktsson, forstöðumaður Gagna og mælinga, sími 440 2755, netfang: kjartan.benediktsson@islandsbanki.is. og Guðlaugur Örn Hauksson, ráðningastjóri, sími 844 2714, netfang: gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is