Sérfræðingur i ahættustýringu – netöryggi (cyber risk)

Íslandsbanki 5. Jan 2018 Fullt starf

Áhættustýring er svið innan Íslandsbanka sem ber ábyrgð á þróun og innleiðingu á umgjörð áhættustýringar í bankanum og stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund stjórnar og starfsmanna. Áhættueftirlit er deild innan Áhættustýringar sem hefur eftirlit með virkni áhættustýringar í bankanum.

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öflugan liðsmann í hóp metnaðarfullra og samhentra sérfræðinga.

Helstu verkefni: • Þróun á eftirlitskerfi, áhættustýringarferlum og áhættumælikvörðum vegna netöryggis • Rýni á viðbúnaðaráætlunum vegna netöryggis • Eftirlit með virkni netöryggisvarna • Kynningar, skýrslugjöf og samskipti við hagsmunaaðila innan og utan bankans • Önnur verkefni tengd rekstraráhættu og netöryggi

Hæfniskröfur: • Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð • Háskólamenntun sem nýtist í starfi • Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti • Reynsla og þekking á sviði upplýsinga- og netöryggis • Reynsla af áhættustýringu og bankastarfsemi auk þekkingar á ISO:27001 öryggisstaðlinum er kostur

Nánari upplýsingar: Guðbjörg Anna Guðmundsdóttir, forstöðumaður Áhættueftirlits og eiginfjárstýringar, sími 440 4662, netfang: gudbjorg.anna.gudmundsdottir@islandsbanki.is Á Mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar nk.

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 900 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinustaðinn: https://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/vinnustadurinn/hvad-segir-folkid-okkar/


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar nk.