Sérfræðingur í afkastamælingum

Mannverk 6. Jul 2023 Fullt starf

Vegna aukinna umsvifa óskar Mannverk eftir að ráða sérfræðing í afkastamælingum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Uppmælingar á framvindu verkefna og efnisnotkun
  • Verkstöður á magntölum samninga
  • Náin samvinna við innkaupastjóra og verkefnastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem tækni- eða verkfræði
  • Góður árangur í fyrri störfum
  • Nákvæm og öguð vinnubrögð
  • Framúrskarandi samskipti og þjónustulund
  • Tölugleggni og góð þekking í upplýsingatækni
  • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Um Mannverk:
Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.mannverk.is.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Nánari upplýsingar veitir Henrietta Þóra Magnúsdóttir (henrietta@intellecta.is) í síma 511 1225.