Scrum Master

Hagvangur ehf 19. Jan 2018 Fullt starf

KORTA er færsluhirðir sem starfað hefur á fyrirtækjamarkaði frá árinu 2002. Starfsmenn fyrirtækisins eru 60 talsins og lögð er rík áhersla á gott og skemmmtilegt starfumhverfi. Vegna aukinna umsvifa óskar KORTA eftir öflugu starfsfólki í spennandi störf hjá fyrirtækinu.

Helstu verkefni:

• Þjálfa og kynna Agile hugmyndafræði í fyrirtækinu og leggja áherslu á samábyrgð, samvinnu og jákvæðan teymisanda • Þjálfa, þjóna og leiðbeina teymum til að nýta sér Agile aðferðir við hugbúnaðarþróun (Scrum/Kanban) • Starfa náið með vörustjórum (Product Owners) til að tryggja að verkefni séu skýr og forgangsröðuð • Finna leiðir til að hámarka afköst hjá teymum • Fjarlægja hindranir sem standa í vegi fyrir þróun • Sjá um að skipuleggja og stýra Scrum fundum.

Hæfniskröfur:

• Reynsla af að vinna með Scrum teymum nauðsynleg • Góð þekking á Agile hugmyndafræði og reynsla af Agile verkefnum Góð þekking á Jira nauðsynleg • Frumkvæði og lausnamiðað hugarfar • Framúrskarandi samskiptahæfni • Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð • Þekking á Lean og Laizen þar sem áhersla er lögð á stöðugar umbætur • Reynsla af verkefnastjórnun • Þrautseigja og leiðtogahæfni


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

http://www.hagvangur.is/hagvangur/radningar/storf-i-bodi/starf/?jobname=scrum-master-korta