Rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar heilbrigðis- og upplýsingatæknimála Landspítala

Landspitali 28. May 2021 Fullt starf

Landspítali er einn stærsti og mikilvægasti vinnustaður landsins. Mikil framþróun læknavísinda og tækni auk þeirra miklu breytinga í þjónustu, sem almenningur þarf í framtíðinni, setur miklar kröfur á spítalann. Með byggingu nýs meðferðarkjarna og samhliða stafrænni umbreytingu í hátæknisjúkrahús, ætlar Landspítali að verða í fremstu röð spítala í Evrópu. Þessum markmiðum verður ekki náð án þess að nýir ferlar, ný tækni, samþætting og sjálfvirkni leiki lykilhlutverk og forsenda árangurs er frábært starfsfólk.

Vilt þú vera leiðandi í að gera þessa framtíð að veruleika?

Við leitum eftir kraftmiklum og framsæknum stjórnanda til að leiða starfsemi nýrrar þjónustumiðstöðvar og byggja upp sterka liðsheild. Þjónustumiðstöðin sinnir allri framlínuþjónustu á sviði upplýsingatækni og lækningatækja spítalans. Um 30 manns auk fjölda verktaka tilheyra nýrri þjónustumiðstöð og fer fjölgandi með fleiri verkefnum. Þjónustumiðstöðin starfrækir þjónustuborð, bakvinnslu, vettvangsþjónustu auk rekstrarvaktar. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi, enda rekur Landspítalinn eitt stærsta og flóknasta tækniumhverfi landsins.

Á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT) starfa um 70 manns auk fjölda verktaka. Deildin ber ábyrgð á tölvubúnaði og tölvukerfum spítalans ásamt öllum lækningatækjabúnaði. Auk þess nýta fjölmargar aðrar heilbrigðisstofnanir landsins þjónustu HUT. Hlutverk HUT er að styðja sem best við starfsemi spítalans með tæknilausnum og leiða stafræn framþróunarverkefni, sem öll miða að hærra þjónustustigi og aukinni skilvirkni. Starfshlutfall er 100% og er upphaf starfs samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Leiðir starfsemi þjónustumiðstöðvar með það að markmiði að hámarka ánægju viðskiptavina HUT

 • Leiðir stefnumótun og framþróun þjónustumiðstöðvar, auka skilvirkni og gæði þjónustu

 • Ábyrgur fyrir að öll þjónustumarkmið sem heyra undir þjónustumiðstöð séu uppfyllt

 • Ræktar samskipti við allar deildir spítalans og heldur utan um þjónustuþarfir

 • Umsjón með öllum notendabúnaði, hugbúnaðarleyfum og lækningtækjum spítalans

 • Meðlimur í stjórnendateymi heilbrigðis- og upplýsingatæknimála

Hæfnikröfur

 • Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar

 • Háskólamenntun í tölvunarfræði eða verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi

 • Farsæl stjórnunarreynsla á sviði tækniþjónustu, upplýsingatækni og/ eða heilbrigðistækni æskileg

 • Þekking á ITIL, beiðnakerfum og gæðaferlum æskileg

 • Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð

 • Drifkraftur, stefnumótandi hugsun og frumkvæði í starfi

 • Hæfni til að móta jákvætt vinnuumhverfi og byggja upp teymi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Landspítala við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 15.06.2021

Nánari upplýsingar veitir

Björn Jónsson - bjornj@landspitali.is - 825 5050


Sækja um starf