Rafvirki / electrician

PCC BakkiSilicon 22. Sep 2022 Fullt starf

*English below

PCC BakkiSilicon á Húsavík hóf störf árið 2018 og er ein fremsta verksmiðja á sínu sviði í heiminum bæði þegar litið er til tækni og umhverfismála. Sílíkon málmur er notaður sem álblanda og er nýttur í efnaiðnaði meðal annars til framleiðslu á síoxönum og sílíkoni. Í verksmiðjunni okkar á Húsavík starfa um 150 manns í fjölbreyttum störfum. Fyrirtækið leggur áherslu á jöfn tækifæri starfsfólks, teymisvinnu og starfsanda, ásamt ríkri öryggis og umhverfisvitund. Við leitum nú að umsækendum fyrir starf rafvirkja til að koma til hóps við okkar frábæra lið af rafvirkjum sem leiðir og samhæfir rekstur verkstæðis PCC BakkiSilicon.

Rafvirkjar hjá PCC BakkiSilicon vinna í teymum sem sameiginlega sinna fjölbreyttum verkefnum.

Við hvetjum öll kyn til að sækja um, sem og nýútskrifað iðnmenntað fólk.

Starfið er 12 tíma vaktavinna, bæði dag og næturvaktir. 

______________________________________________________________

PCC BakkiSilicon in Hísavík was established in 2018 and is one of the world’s most advanced and environmentally friendly silicon metal production plants. Silicon metal is used as an aluminum alloyant, it’s employed in the chemicals industry for the manufacture of siloxanes and silicones, among other things. At our factory in Húsavík we employ around 150 people in various positions. The company emphasis is on equal opportunities for our employees, teamwork, morale, as well as great safety and environmental awareness. We are currently looking for candidates for the position of elecrician to join our team that leads and co-ordinates the operation of PCC Bakki Silicon electrical workshop.

Electricians at PCC BakkiSilicon work in teams that jointly carry out various tasks.

We encourage people to apply regardless of gender.

The position is for shiftwork both day and night shifts on a rolling schedule.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Viðhald véla og verkfæra, tímanleg framkvæmd viðgerða og áætlunarviðhald. / Maintaining machinery and equipment in good condition, timely execution of entrusted repairs and carrying out schedule maintenance
 • Þjónusta, viðgerðir og bilanagreining á búnaði / Services, repairs cleans and diagnoses malfunctions of various facilities equipment.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Sveinspróf á sviði rafvirkjunar eða skyldum fagsviðum / A degree in electrics or related fields
 • Þekking á þrifum, rekstri, viðhaldi og umhirðu búnaðar og verkfæra / Knowledge of general maintenance fundamentals to perform several job duties which include; Constructs, finishes, installs, maintains and repairs equipment. 
 • Metnaður og vilji til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni / Ambition to tackle diverse and challenging tasks
 • Skipulagshæfni og nákvæmni / Organizational skills and accuracy
 • Hæfni til að vinna út frá skissum og teikningum / Ability to work from blueprints and drawings.
 • Öguð og sjálfstæð vinnubrögð / Independence and discipline
 • Hæfni í mannlegum samskiptum / Interpersonal skills
 • Ökuréttindi / Driving license
 • Enska í töluðu og rituðu máli / English both written and oral

Við bjóðum starfsfólki okkar:

 • Áhugaverð störf í alþjóðlegu umhverfi
 • Faglegar áskoranir og vinna með nútíma tækni
 • Samkeppnishæf grunnlaun
 • Góða þjálfun
 • Námskeið, þjálfun og símenntun
 • Tækifæri til starfsþróunar
 • Hópefli
 • Íþróttatímar tvisvar í viku
 • Mötuneyti
 • Starfsmannafélag

We offer our employees:

 • Interesting work in an international chemical group
 • Professional challenges and work with modern technologies
 • Competitive base salaries
 • Necessary trainings based on position needs
 • Courses, training, and life-long learning
 • Opportunity for career development within the company
 • Team building activities
 • Sport activities twice a week for all employees
 • On site canteen
 • Active staff association

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

PCC BakkiSilicon á Húsavík leitar að rafvirkjum í vaktavinnu.