Öryggisstjóri

Kvika banki 9. Mar 2022 Fullt starf

Kvika er öflugur fjártæknibanki með mikla áherslu á nýsköpun og stafrænt vöruframboð. Vörumerki samstæðunnar eru meðal annars Kvika, Kvika eignastýring, TM, Lykill, Auður, Netgíró og Aur. Kvika banki leitar að öryggisstjóra á rekstrar og þróunarsviði bankans.

Helstu verkefni:

 • Ábyrgð á framkvæmd stefnu um upplýsingaöryggi

 • Ábyrgð á öryggisferlum og eftirliti með upplýsingaöryggi

 • Vinna við og viðhald á ISO 27001 vottun

 • Þátttaka í nefndum og hópum er varða upplýsingaöryggi

 • Forgangsröðun verkefna, mótun og eftirfylgni verkáætlana

 • Umsjón með þjálfun og fræðslu starfsmanna um upplýsingaöryggi

Hæfniskröfur:

 • Menntun eða starfsreynsla á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða tengdum greinum sem nýtist vel til úrlausnar ofangreindra verkefna

 • Marktæk reynsla af rekstri, stjórnun og þróun upplýsingatæknikerfa

 • Þekking á löggjöf og stöðlum varðandi öryggi net- og upplýsingakerfa og reynsla af innleiðingu og rekstri

 • Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð ásamt öryggisvitund

 • Metnaður til að ná árangri, vilji til breytinga og geta til að leiða framfarir

 • Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

 • Mikil færni í mannlegum samskiptum og frumkvæði

 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2022


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið í gegnum Alfreð