LS Central Specialist

Iceland Hotel Collection by Berjaya 30. Jan 2023 Fullt starf

English below

Icelandair hotel Collection by Berjaya leitar að lausnarmiðuðum, drífandi og kraftmiklum einstaklingi sem sérfræðingur í LS Retail og Business Central (Navision) á upplýsinga- og tæknisviði.

Viðkomandi mun taka þátt í innleiðingu á nýjustu útgáfu af LS Central á veitingastöðum hótelkeðjunnar og innleiðingu á innkaupa- og birgðakerfi í Business Central.

Starfssvið:

 • Notendaþjónusta
 • Bestun vinnu- og verkferla
 • Fræðsla og þjálfun til notenda
 • Villumeðhöndlun og villugreiningar í samstarfi við notendur og þjónustuaðila
 • Innleiðing nýrra kerfiseininga
 • Hugbúnaðarþróun
 • Tengingar við ytri kerfi, samþættingar
 • Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum

Hæfniskröfur:

 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Áhugi á ferlum og tækni
 • Góð samskiptahæfni, jákvæðni og þjónustulund
 • Góð færni til að greina og finna lausnir
 • Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi
 • Þekking á LS Central er kostur
 • Þekking á Business Central er kostur

Icelandair Hotels are looking for a goal and solution-oriented individual as a Specialist in LS Centtal and Business Central (Navision) in the Information and Technology (IT) Department.

The employee will be involved in the implementation of the latest version of LS Central for the hotel chain restaurants and implementation of purchasing and inventory systems in Business Central.

Job description:

 • Customer support service
 • Best practices of work processes
 • Teaching and training for end-users
 • System problem solving and diagnostics with end-users and service providers
 • Implementation of new modules
 • Software development
 • Integration with external systems
 • Participation in other various projects

Qualifications:

 • Education and / or experience that fits the position
 • Interest in technology and processes
 • Good communication skills and end-user service oriented
 • Good skills for analyzing and finding solutions
 • Ability to work independently and under pressure
 • Knowledge of LS is an advantage
 • Knowledge of Business Central is an advantage

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknir berast í gegnum 50 skills. https://jobs.50skills.com/icelandhotelcollection/en/17783