Leiðtogi vefreksturs

Reykjavíkurborg 31. Aug 2022 Fullt starf

Viltu leggja þitt af mörkum í stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar?

Leiðtogi vefreksturs óskast í fjölbreytt og spennandi verkefni hjá Þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Markmið starfsins er að bera ábyrgð á rekstri vefsvæða borgarinnar og stuðla að öflugri framtíðarþróun á innviðum upplýsingatækni og uppbyggingu, útfærslu og umbóta í vefumhverfi. Einnig að tryggja að til sé gott og öruggt rekstrarumhverfi fyrir þróunarvinnu sem viðkemur vefsvæðum og nær til verkefnavinnu því tengdu sem og rekstur eftir að verkefnum er lokið.

Nánar um starfið

Í þínu starfi sem leiðtogi vefreksturs munt þú taka virkan þátt í stafrænni vegferð borgarinnar. Ásamt því að leiða teymi sérfræðinga í spennandi upplýsingatækniverkefnum munt þú vinna náið með mismunandi hagsmunaaðilum og starfsfólki að uppbyggingu, útfærslu og umbótum á vefrekstri. Við leggjum mikla áherslu á lausnamiðaða hugsun og notendamiðaða nálgun við úrlausn verkefna.

Sem leiðtogi vefreksturs munt þú…

 • Vera í leiðandi hlutverki í stafrænni vegferð borgarinnar
 • Leiða teymi, hafa leiðandi hlutverk og tekur þátt í og veitir ráðgjöf í rekstri á vefjum og veflausnum Reykjavíkurborgar
 • Hafa umsjón og eftirfylgni með þjónustusamningum á sviði vefreksturs
 • Hafa eftirlit með veflausnum í samvinnu við samstarfsaðila og DevOps
 • Vera hluti af valdefldu og sjálfstæðu teymi sem á í daglegum samskiptum og tekur ákvarðanir varðandi verkefni sem verið er að vinna í
 • Bera ábyrgð á rekstri og styðja við framþróun sjálfvirknivæðinga
 • Vera í samskiptum og samstarfi við hagaðila

Menntunar og hæfnikröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi (verkfræði, tölvunarfræði eða sambærileg menntun)
 • Rík samskiptafærni
 • Hæfni til að vinna í og stýra teymi
 • Reynsla af verkefna- og teymisstjórnun
 • Þekking á  Agile og DevOps vinnubrögðum og aðferðafræði

Aðrir góðir kostir

 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
 • Skipulagshæfni
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Jákvætt viðhorf til jafnréttis og fjölbreytileika

Um vinnustaðinn

Þjónustu- og nýsköpunarsvið er fyrsta flokks vinnustaður þar sem góð liðsheild og virðing einkennir menninguna. Við leggjum ríka áherslu á traust og skiljum mikilvægi þess að hlusta og vera sífellt að læra hvort af öðru. Við erum fagleg í okkar störfum og fögnum frumkvæði og þori. Verkefnin eru krefjandi og skemmtileg og enn betra er að þau stuðla að því að einfalda og bæta líf íbúa og starfsfólks borgarinnar.

Auk þess getum við boðið þér…

 • Sveigjanlegan vinnutíma

 • 36 stunda vinnuviku

 • Möguleika á fjarvinnu að hluta

 • Sundlaugar- og menningarkort

 • Heilsu- og samgöngustyrk

 • 30 daga launað sumarleyfi

 • Niðurgreitt mötuneyti


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 9. september. Nánari upplýsingar um starfið veitir Loftur Steinar Loftsson í gegnum tölvupóstfangið loftur@reykjavik.is

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

 • Starfsferilsskrá

 • Kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir áhuga og hæfni í starfið.

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður ásamt því að vera sá stærsti á Íslandi. Verkefnin eru afar fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.