Leiðtogi í vörustjórnun

Advania 14. Sep 2023 Fullt starf

Við leitum að drífandi aðila til að leiða vörustjórateymi á rekstrarlausnasviði Advania. Ef þú hefur jákvætt viðhorf, farsæla reynslu af því að leiða teymi vörustjóra ásamt brennandi áhuga á tækni, þá gæti þetta verið starfið fyrir þig.

Í þessu hlutverki er lögð áhersla á að keyra áfram umbætur á sviði vörustjórnunar og vöruþróunar ásamt því að tryggja að unnið sé samkvæmt skilgreindum aðferðafræðum við vöruþróunina. Á rekstrarlausnarsviði Advania eru fjögur vörusöfn (e. product portfolios) og hefur hvert vörusafn einn tiltekin vörustjóra.

Leiðtogi í vörustjórnun mun ekki einungis leiða teymi vörustjóra heldur mun hann einnig taka að sér hlutverk vörustjóra fyrir eitt tiltekið vörusafn (e. product portfolio). Hér er því um fjölbreytt og krefjandi starf að ræða í spennandi vinnuumhverfi.

Meðal verkefna:

 • Tryggja góðan skilning á þörfum viðskiptavina til að skilja þarfir þeirra og áskoranir
 • Vera í virku samstarfi við vöruþróunarteymi rekstrarlausna Advania til að skilja hvernig mögulegt er að nýta tæknina til að mæta þörfum markaðarins
 • Stuðningur við vörustjóra og viðhalda góðum starfsanda
 • Leiða stefnumótun og framtíðarsýn hópsins og vinna að umbótaplani
 • Samvinna með markaðsdeild í að koma eiginleikum vara á framfæri til markhóps

Þekking og reynsla

Lágmarkskröfur:

 • Jákvætt viðhorf og drifkraftur
 • Að lágmarki þriggja ára farsæl reynsla í stjórnun teyma
 • Að lágmarki þriggja ára farsæl reynsla í vörustjórnun
 • Góð samskiptahæfni og hæfni til að kynna vörur og/eða hugmyndir að vörum
 • Geta til að greina töluleg gögn og að nýta þau í vöruþróun
 • Framúrskarandi hæfni í gerð vegvísa fyrir vörur og vörusöfn
 • Hæfni til að búa til stuðningsefni fyrir söludeild
 • Reynsla í að rannsaka kosti og galla samkeppnis- og staðkvæmdarvara, ásamt því að hafa hæfni til að fylgjast með laga- og tækniumhverfi sem getur haft áhrif á vörusöfn sviðsins

Það telst kostur ef viðkomandi hefur:

 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, hugbúnaðarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða tengdum sviðum.
 • Reynslu sem vörustjóri fyrir eitt eða fleiri af eftirtöldum lausna mengjum: Rekstur tækniinnviða (e. Infrastructure management), Hýsingarlausnir, Afritunarlausnir, Azure skýjalausnir,  Notenda- og útstöðvaþjónustu, Öryggislausnir, og Netkerfislausnir.
 • Vörustjórnunargráður s.s. Certified Product Manager, Certified Product Owner.
 • Reynslu í að stýra samstarfi við birgja og samstarfsaðila

Ef þú ert ástríðufullur sérfræðingur með mikla löngun til að sameina sérfræðiþekkingu í vörustjórnun og skilning á tækni til að búa til vörur sem mæta þörfum markaðarins þá hvetjum við þig til að sækja um.

Í boði er:

 • Frábært starfsumhverfi þar sem skoðanir allra skipta máli og tækifæri er til þess að hafa mikil áhrif á starfsemi hópsins
 • Samkeppnishæf laun
 • Stuðningur og tækifæri til starfsþróunar
 • Samvinna með innlendum og erlendum sérfræðingum Advania
 • Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum
 • Sveigjanlegur vinnutími.
 • Jafnlaunavottun.
 • Samheldinn og góður hópur samstarfsfólks

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu.

Vellíðan og heilsa starfsfólks er okkur afar mikilvæg og er það einkennandi fyrir menningu fyrirtækisins. Við bjóðum uppá sveigjanleika í starfi, svigrúm til að nálgast verkefnin á ólíkan máta og rík tækifæri til lærdóms og starfsþróunar. Einnig bjóðum við öllu starfsfólki ótakmarkað aðgengi að sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum.
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Jón Henningsson, thorvaldur.jon.henningsson@advania.is.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

.