Leiðtogi í vefforritun ⚡️ Lead web developer

Kolibri 30. May 2022 Fullt starf

TL;DR (english below) ⏱

Við vitum að það er nóg að gera. Kolibri óskar eftir vefforitara með +7 ára reynslu, brennandi áhuga á að útfæra vandað viðmót og búa til næsta stigs notenda upplifun, með góða tilfinningu fyrir hreyfingu og slípuðu UX.

We know you are busy. Kolibri is looking for a lead web developer with 7+ years experience, a burning interest in implementing a high-quality interface and building next-level user experience, and with a sense for motion and polished UX.

🇮🇸

Hlutverkið
Kolibri leitar að reyndum vefforritara með 7 ár + í reynslu sem hefur gott vald á að leiða forritunarhlið vefverkefna í nútímalegum vefstakk í samvinnu við aðra forritara sem og hönnuði.

Ef þú hefur brennandi áhuga á að útfæra vandað viðmót og að lyfta upplifun notenda upp á næsta stig með hreyfingu og slípuðu UX, gætir þú verið rétta manneskjan.

Okkar dæmigerði tæknistakkur er; React, React Native, Next.js, Prismic, Algolia, serverless deployments / Vercel, Firebase, etc. Þetta er þó sífellt í þróun og viljum fá þig til að halda okkur á tánum í því sem nýtt og spennandi og styður við það verkefni að hanna og þróa vefi og öpp í fremstu röð.

Vinnustaðurinn
Í Kolibri höfum við metnað fyrir að vinna í frábæru umhverfi og félagsskap. Við erum forvitin, metnaðarfull, og viljum hafa gaman.

Kúltúrinn er styðjandi, tími gefinn í lærdóm, og þú velur þann búnað sem þarf til að skila vinna góðri vinnu.

Við erum sveigjanleg og viljum að jafnvægið sé í lagi milli vinnu og heimalífs. Þá borgum við auðvitað góð laun og höfum frábæran fríðindapakka.

🇬🇧

The role
Kolibri is looking for an experienced web programmer with 7 years + experience who has a good ability to lead the programming side of web projects in a modern web stack in collaboration with other programmers as well as designers.

If you’re passionate about implementing a high-quality interface and taking the user experience to the next level with motion and polished UX, you might be the right person.

Our typical technical stack is; React, React Native, Next.js, Prismic, Algolia, serverless deployments / Vercel, Firebase, etc. However, this is constantly evolving and we want you to keep us on our toes in what is new and exciting and supports the task of designing and developing web and apps at the forefront.

The workplace
At Kolibri, we have ambitions to develop the best in people and companies. We are curious, ambitious, and like to have fun.

The culture is supportive, time is given for growth and you choose the equipment needed to deliver a good job.

We are flexible and want the balance between work and home life to be right. Then of course we pay a good salary and have a great benefits package.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Vinsamlega sendið umsóknir og spurningar á hiring@kolibri.is. Nánari upplýsingar veita gudjon@kolibri.is og sveinbjorg@kolibri.is.