Leiðtogi í líkanagerð

Íslandsbanki 13. Aug 2020 Fullt starf

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öflugan liðsmann í Áhættustýringu til að vera í forystuhlutverki við þróun og viðhald áhættulíkana bankans. Leitað er að aðila sem hefur djúpa innsýn í gerð og beitingu líkana við lausn fjölbreyttra vandamála, hefur framúrskarandi hæfni til að miðla flóknu efni í ræðu og riti, hefur góða samskiptahæfni og brennandi áhuga.

Áhættustýring er svið innan Íslandsbanka sem stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund stjórnar og starfsmanna bankans. Mat og líkön er deild innan Áhættustýringar sem hefur það hlutverk að tryggja áreiðanlegt mat á öllum áhættuþáttum í rekstri bankans og beitir til þess áhættulíkönum sem deildin sér um að þróa og viðhalda. Deildin miðlar heildaryfirsýn um áhættu til stjórnenda og eftirlitsaðila og sinnir einnig sérhæfðum greiningarverkefnum fyrir aðrar einingar bankans þar sem markmiðið er að umbreyta gögnum í skiljanlegar og gagnlegar upplýsingar sem nýtast við áhættustýringu.

Helstu verkefni: Forysta og frumkvæði við þróun og innleiðingu áhættulíkana Beiting líkana til að meta bæði virðisrýrnun og eiginfjárþörf í samræmi við alþjóðlegar kröfur (CRD IV og IFRS 9) Þróun og túlkun álagsprófa Sérhæfð greiningarverkefni Kynningar og samskipti við hagsmunaaðila innan og utan bankans

Hæfniskröfur: Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð Framhaldsmenntun á háskólastigi, t.d. í stærðfræði, eðlisfræði eða verkfræði Framúrskarandi stærðfræði- og tölfræðiþekking Reynsla af forritun í R eða sambærilegu forritunarmáli Staðgóð þekking á gagnagrunnum og notkun fyrirspurnartóla Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku Reynsla af áhættustýringu og þekking á bankastarfsemi er kostur


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar: Kristján Rúnar Kristjánsson, forstöðumaður Mats og líkana, sími 440 2755, netfang: kristjan.kristjansson@islandsbanki.is. Á Mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 844 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk.

Hjá Íslandsbanka starfa um 800 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Starfsfólk Íslandsbanka leggur sig alltaf fram við að veita bestu bankaþjónustuna.

Íslandsbanki hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðaráðuneytis.