Kerfisstjóri – Rekstur Office 365

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 5. Sep 2019 Fullt starf

Hefur þú reynslu af rekstri á Microsoft Office 365 skýjaþjónustum? Ertu metnaðarfull/ur og átt þú auðvelt með að vinna bæði sjálfstætt og í hóp?

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins leitar að öflugum einstaklingi til að reka Office 365 umhverfi ásamt því að sinna almennri kerfisstjórn. Starfið krefst mikilla samskipta við ráðuneyti, stofnanir og birgja.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 • Innleiðing og rekstur á Office 365 geira (tenant) fyrir ráðuneyti og stofnanir
 • Rekstur Office 365 kerfa þar sem staðbundnum og skýjalausnum er blandað saman
 • Taka þátt í vali á lausnum í takt við tækniþróun á hverjum tíma
 • Annar tilfallandi kerfisrekstur

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegt nám
 • Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa
 • Góð þekking á Microsoft Office 365 geira (tenant) og á skýja- og staðbundnum lausnum Microsoft æskileg
 • Góð almenn þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði, s.s. Active Directory, ADFS, ADConnect, Azure, Intune, Exchange, Sharepoint, PowerShell og SCCM
 • Rík vitund um upplýsingaöryggi
 • Frumkvæði, góð samskipta- og leiðtogahæfni, ásamt ríkri þjónustulund
 • Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar í síbreytilegum heimi Microsoft sem snýr að starfinu
 • Sjálfstæði í starfi og ögun í vinnubrögðum
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti

Boðin verða sérhæfð Microsoft námskeið í tengslum við innleiðingu á nýjum sameiginlegum geira fyrir fjölmargar stofnanir ríkisins.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk. Sækja skal um starfið á vef Capacent www.capacent.is. Með umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veita Hildur Jóna Ragnarsdóttir (hildur.ragnarsdottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is).

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við viðkomandi stéttarfélag.

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins er miðlæg þjónustueining ráðuneytanna og sér um tiltekna rekstrarlega þætti og annars konar þjónustu fyrir ráðuneytin og í samstarfi við þau. Starfsmenn eru 34 og notendur þjónustunnar á sjötta hundrað. Rekstrarfélag Stjórnarráðsins er ISO27001 vottað.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sækja skal um starfið á vef Capacent www.capacent.is. Með umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá.