Kerfisstjóri

Hagstofa Íslands 14. Oct 2021 Fullt starf

Viltu bætast í öflugan og skemmtilegan hóp starfsfólks Hagstofu Íslands?

Hagstofa Íslands leitar eftir kerfisstjóra til starfa. Starfið felst í rekstri og áframhaldandi uppbyggingu á tölvuumhverfi stofnunarinnar. Kerfisstjóri mun sinna rekstri netþjóna og fjölbreyttra kerfislausna sem eru nauðsynlegar í daglegum rekstri Hagstofunnar auk þess að koma að rekstri útstöðva og þjónustu við starfsfólk.

Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum.

Hæfniskröfur

• Þekking og reynsla af rekstri Windows tölvukerfa er skilyrði

• Þekking á sýndarumhverfum fyrir tölvurekstur

• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa

• Þekking og reynsla af rekstri vélbúnaðar

• Vilji og geta til að læra nýja hluti

• Þjónustulund og góð samskiptahæfni

• Þolinmæði og yfirvegun

• Þekking og reynsla af uppsetningu og rekstri Linux

• Þekking og reynsla af vöktunarkerfum

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

• Þekking á skriftunarmálum er kostur

• Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða önnur sambærileg menntun

Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2021. Sótt er um á ráðningarvef ríkisins www.starfatorg.is

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi teljist ekki hæfur til að gegna starfi hjá stofnuninni.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Hagstofu Íslands við ráðningar í störf.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Leiðarljós starfseminnar eru þjónusta, áreiðanleiki og framsækni. Hagstofan er staðsett í lifandi umhverfi í Borgartúninu, starfsumhverfið er jákvætt, fjölskylduvænt og sveigjanlegt og við höfum öflugt starfsmannafélag. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar um starfið veita Auðunn Ragnarsson tæknistjóri, audunn.ragnarsson@hagstofa.is, og Emma Á. Árnadóttir, mannauðsstjóri, emma.a.arnadottir@hagstofa.is, einnig í síma 528-1000.