Kerfisstjóri

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 8. Jul 2021 Fullt starf

Ef þú ert lausnamiðaður, drífandi og jákvæður einstaklingur þá erum við með fjölbreytt starf á upplýsinga- og tæknisviði fyrir þig!

Um er að ræða framtíðarstarf í krefjandi og spennandi umhverfi. Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

 • Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón

 • Uppsetning á tölvum, símum og öðrum jaðartækjum

 • Vinnur að almennu viðhaldi og viðgerðum á tækjabúnaði

 • Sinnir útköllum og bilanatilkynningum

 • Umsjón með leyfismálum og aðgangi notenda í AD, Office 365 og öðrum kerfum

 • Fræðsla og þjáfun til notenda

 • Margvísleg önnur verkefni sem tengjast starfinu

 • Starfsmaður leysir af eftirlitsmann fasteigna og aðstoðar hann eftir verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði kerfisstjórnunar

 • Reynsla af rekstri tölvukerfa, netkerfa og sýndarumhverfa o.s.frv. er skilyrði

 • Góð þekking á öllum helsta notendabúnaði

 • Þekking á kerfum ríkisins er kostur

 • Góð þekking á Office 365 umhverfinu og Acitve Directory

 • Góð þekking á símakerfum, myndavélakerfum

 • Reynsla í bilnagreiningu er skilyrði

 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti

 • Góð samskiptahæfni, jákvæðni og þjónustulipurð


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið rafrænt á www.hss.is undir Laus störf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum, viðtölum við umsækjendur og/eða umsögnum. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði