Kerfisstjóri

Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins leitar að kerfisstjóra með sterka tæknilega þekkingu á miðlægum Microsoft lausnum til að sinna kerfisstjórn og þjónustu við notendur ráðuneyta og stofnana.


Helstu verkefni:

• Þátttaka í rekstri Microsoft 365 kerfa þar sem staðbundnum og skýjalausnum er blandað saman

• Kerfisstjórnun og notendaþjónusta

• Innleiðing og uppsetning nýrra kerfa og lausna

• Taka þátt í vali á lausnum í takt við tækniþróun á hverjum tíma

• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun og rekstur á innri kerfum Umbru


Menntunar- og hæfniskröfur:

• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegt nám eða reynsla

• Reynsla af rekstri útstöðva, SCCM og PowerShell

• Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa

• Góð þekking á Microsoft 365 geira (tenant) og á skýja- og staðbundnum lausnum Microsoft æskileg

• Góð almenn þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði, t.d. Active Directory, Azure, Intune, Exchange, Teams og Sharepoint

• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti

• Rík vitund um upplýsingaöryggi

• Frumkvæði og góð samskiptahæfni, ásamt ríkri þjónustulund

• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar

• Sjálfstæði í starfi og ögun í vinnubrögðum


Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins er miðlæg þjónustueining ráðuneytanna sem sér um tiltekna rekstrarlega þætti og annars konar þjónustu fyrir ráðuneyti og stofnanir. Starfsmenn eru 35 og notendur þjónustunnar á sjötta hundrað. Umbra er ISO27001 vottuð.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til 27. september. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Með umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is og Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is.