Innviðaforritari

Hagstofa.is 11. Oct 2018 Fullt starf

Innviðaforritari (e. infrastructure engineer)

Starfið felst í sjálfvirknivæðingu kerfisstjórnunar hjá Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn mun sinna sjálfvirkri kerfisstjórnun með samþættingu ýmissa kerfa með notkun og forritun viðbóta við samskipanastjórnunarkerfi (e. configuration management) stofnunarinnar. Starfsmaðurinn vinnur í kerfisstjórnarteymi Hagstofunnar.

HÆFNISKRÖFUR

• Vilji til að læra á nýjar lausnir og aðferðir og kynna sér í dýpt eldri lausnir

• Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun

• Reynsla af hönnun tæknilegrar högunar upplýsingakerfa, þ.m.t. sýndarumhverfa fyrir tölvurekstur

• Þekking og reynsla af notkun og uppbyggingu ýmissa forritunartungumála, þ.m.t. Python

• Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum (e. configuration management tools) er æskileg

• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa og fyrirbyggjandi aðgerðum er æskileg

• Þekking og reynsla af mikilvægum stoðkerfum tölvureksturs er æskileg

• Þekking og reynsla af rekstri netþjóna er kostur

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur

• Hreint sakavottorð

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is