Hugbúnaðarsérfræðingur / Software Developer

Noona 26. Jan 2021 Fullt starf

Smelltu hér til að sækja um / Click here to apply

Um stöðuna

Hugbúnaðarsérfræðingur hjá Noona vinnur náið með vöruteymi sem samanstendur af öðrum forriturum, vörustjóra og hönnuði með það að markmiði að búa til hugbúnaðarvörur sem fólk elskar að nota, og infrastrúktúr sem getur staðist tímans tönn.

Við erum ennþá lítið fyrirtæki og því þurfa Noona forritarar að vera sveigjanlegir. Hinn fullkomni umsækjandi er því annað hvort framenda- eða bakendasérfræðingur, en getur tekið að sér verkefni á hinum endanum.

Tímabókunarkerfið Tímatal byggir á MeteorJS með React framenda. Noona appið er skrifað í React Native og Noona.is vefurinn í React. Bakendakerfin okkar eru skrifuð í Typescript.

Við vinnum eftir okkar eigin útfærslu af SCRUM sem við höfum sérsniðið að okkar þörfum. Við vinnum í þriggja mánaða törnum sem kallast Epics sem eru brotnir niður í þrjá þriggja vikna spretti með skipulagsviku inn á milli. Skipulagsvikurnar eru stór partur af okkar DNA og eru frábært tækifæri til þess að rannsaka vel mögulegar útfærslur og stuðla að því að allt sé borðliggjandi þegar spretturinn byrjar.

Hjá Noona eru stórar tæknilegar áskoranir framundan. Til þess að framkvæma það sem við ætlum okkur að gera þarf frábæra forritara sem búa yfir karakter og eru ástríðufullir fyrir því sem þeir gera og vilja verða betri.

Hingað til hefur okkur gengið vel að áorka miklu með litlu. Með einungis tvo (og hálfan) forritara hefur okkur tekist að búa til tvær elskaðar vörur, eina með 50.000 notendur og aðra með 300+ viðskiptavini í mánaðarlegri áskrift. Ef þú ert að leita að áskorun og ævintýri, þá er Noona vinnustaðurinn fyrir þig.

About the role

A software developer at Noona works closely with the product team, consisting of other developers, a product manager and a designer, with the goal of creating products that people love to use with an infrastructure that is capable of standing the test of time.

We are still a small company so Noona developers need to be flexible. The perfect candidate is either a frontend or backend specialist, but can navigate the other end with confidence.

Our core product, the CRM/Scheduling app Timatal, is built with the MeteorJS framework with a React frontend. The Noona app is a React Native application for iOS and Android and the Noona.is web was created with React. Our backend systems are written in Typescript.

We work according to our own version of SCRUM that we have designed according to our own specific needs. We work in three month sessions that we call Epics that are further broken down into three 3-week sprints with a single planning week in between. The planning weeks are a big part of our DNA and they represent a great opportunity to do research in addition to making sure that we have our work cut out for us when the sprint begins.

There are big challenges ahead of us at Noona. To successfully accomplish what we intend to do we need great developers with character, a passion for what they do and a strong growth mindset.

Until now, we have managed to accomplish a lot with little. With only two (and a half) developer, we have managed to create two beloved products, one with over 50.000 users only in Iceland and another with 300+ b2b customers with an active subscription. If you are looking for challenge and adventures, Noon is the right place for you.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Smelli hér, og smellir efst á "sækja um"