Hugbúnaðarsérfræðingur (Software Developer)

Íslandsbanka 25. Jul 2022 Fullt starf

Við leitum að reyndum bakendaforriturum í teymi Daglegra bankaviðskipta á Upplýsingatæknisviði. Hjá daglegum bankaviðskiptum vinnum við með lausnir tengdar greiðslum, innlánum og kortum. Góðir samskiptahæfileikar, drifkraftur, lausnamiðuð og fagleg vinnubrögð eru eiginleikar sem við leitum að.

Helstu verkefni og ábyrgðir:

 • Starfa við vöruþróun í þverfaglegu teymi.
 • Þróa vefþjónustur og samþættingar við innri og ytri kerfi.
 • Hanna hugbúnað með sjálfvirkar prófanir, öryggi og bilanaþol í huga.
 • Reglulegar úrbætur á hugbúnaði í rekstri með tilliti til sjálfvirkni, prófana, eftirlits, afkasta og gæða.

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun æskileg.
 • Reynsla af þróun C# lausna í .NET (.NET Core reynsla er kostur).
 • Reynsla af relational gagnagrunnum (MSSQL Server æskileg).
 • Reynsla af því að vinna með tækniumhverfið okkar er kostur en ekki skilyrði: Kubernetes, Docker, GIT, MSSQL, .NET Core/C#.
 • Ástríða fyrir sjálfvirknivæðingu, RESTful API first þróun, gagna- og atburðadrifnum arkitektúr.

———————————————————————————————————————–

We are seeking experienced backend developers to join the Day to day banking team in IT. We develop solutions for payments, accounts and cards. Good communication skills, drive, problem solving abilities and professional work ethic are qualities we seek.

Main duties and responsibilities:

 • Participate in product development through cross team collaboration.
 • Develop web services and integrations with third party systems.
 • Design software for automatic testability, security and fault tolerance.
 • Continuous improvements of operational software, automation, testing, monitoring, performance and overall quality.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or related field preferred.
 • Professional experience building C# solutions in .NET (.NET Core experience a plus).
 • Experience with relational databases (MSSQL Server preferred).
 • Experience working with our technical stack is a plus but not a requisite: Kubernetes, Docker, GIT, MSSQL, .NET Core/C#.
 • Passion for automating everything, RESTful API first development, data and event-driven architectures.

Frekari upplýsingar:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Sigurðardóttir forstöðumaður Daglegra bankaviðskipta, rakel.sigurdardottir@islandsbanki.is og Guðlaugur Örn Hauksson á mannauðssviði, 844-2714, gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is.

Hjá Íslandsbanka starfa um 700 manns með metnað fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Starfsfólk Íslandsbanka leggur sig alltaf fram við að veita bestu bankaþjónustuna.

Íslandsbanki hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðaráðuneytis. Jafnframt leggur Íslandsbanki mikla áherslu á sjálfbærnimál og styður við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Sigurðardóttir forstöðumaður Daglegra bankaviðskipta, rakel.sigurdardottir@islandsbanki.is og Guðlaugur Örn Hauksson á mannauðssviði, 844-2714, gudlaugur.orn.hauksson@islandsbanki.is.