Hugbúnaðarsérfræðingur

Hafrannsóknastofnun 10. Jan 2023 Fullt starf

Hafrannsóknastofnun leitar að hugbúnaðarsérfræðing til að styrkja uppbyggingu, viðhald og framþróun upplýsingakerfa stofnunarinnar. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á bæði framenda- og bakendaforritun og verður hluti af teymi sem vinnur saman að úrlausn fjölbreyttra verkefna.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Hönnun, þróun og innleiðing hugbúnaðarlausna.
 • Uppbygging og þekking á skýjalausnum (GCP, AWS, Azure).
 • Smíði, rekstur og viðhald vefþjónusta.
 • Samhæfing gagnagrunna.
 • Stuðningur við úrvinnslu og framsetningu gagna.

  Hæfniskröfur

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking á Java eða öðru sambærilegu forritunarmáli.
 • Reynsla af viðmótsforritun í Typescript/Javascript og reynsla í notkun Angular, React, Vue eða sambærilegra lausna við gerð vefviðmóta.
 • Þekking, þróun, smíði og viðhald kerfa í skýjaumhverfi.
 • Reynsla og þekking á SQL gagnagrunnum.
 • Reynsla og þekking á Spring Boot er kostur.
 • Þekking á Agile-aðferðafræðum, kóðastýringu með Git og nútímaþróun (CI/CD þróunarferlar).
 • Þekking á Docker, Kubernetes og Datadog er kostur.
 • Hæfni til að miðla þekkingu.
 • Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Jákvætt viðmót, samstarfsvilji og lausnamiðuð nálgun.
 • Ríkir samskiptahæfileikar, rík þjónustulund og hæfni til að vinna í teymi.

  Frekari upplýsingar um starfið

  Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

  Umsókn skal fylgja:

 • Ítarleg ferilskrá.
 • Afrit af prófskírteinum.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefna skal tvo meðmælendur.

  Gerð er krafa um að umsækjendur hafi hreint sakavottorð.
  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
  Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina.
  Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.
  Hafrannsóknastofnun áskilur sér jafnframt rétt til að hafna öllum umsóknum.

  Við ráðningu í störf hjá Hafrannsóknastofnun er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar.

  Um hafrannsóknastofnun

  Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafastofnun hafs og vatna, er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði hafs- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Hún heyrir undir matvælaráðuneytið. Stofnunin rekur, auk aðalstöðvar í Hafnarfirði, starfsstöðvar vítt og breitt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hjá stofnuninni starfa að jafnaði um 190 manns í fjölbreyttum störfum.

  Gildi stofnunarinnar eru: Þekking – Samvinna – Þor.

  Nánari upplýsingar má finna á www.hafogvatn.is

  Starfshlutfall er 100%


  Sækja um starf
  Upplýsingar fyrir umsækjendur

  Umsóknarfrestur er til og með 17.01.2023

  Nánari upplýsingar veitir

  Harpa Þrastardóttir, Sviðsstjóri gagna og miðlunar - harpa.thrastardottir@hafogvatn.is - 787 1808 Berglind Björk Hreinsdóttir, Mannauðsstjóri - berglind.bjork.hreinsdottir@hafogvatn.is - 891 6990