Hugbúnaðarsérfræðingur

Seðlabanki Íslands 24. Mar 2020 Fullt starf

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf hugbúnaðarsérfræðings á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnunar.Upplýsingatækni og gagnasöfnun annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum og hugbúnaði bankans ásamt því að annast söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík

Helstu verkefni og ábyrgð: – Nýsmíði, þróun og viðhald hugbúnaðarlausna – Greining, hönnun og forritun – Skjölun og prófanir – Samskipti við notendur og samstarfsaðila

Hæfniskröfur: – Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi – Reynsla og þekking á forritun í .NET umhverfi – Reynsla og þekking á forritun er tengist SQL Server – Reynsla og þekking á vefþjónustum (Restful) – Reynsla og þekking á framendaforritun – Þekking á Agile aðferðarfræði er kostur – Þekking á sjálfvirkum prófunum er kostur – Geta til þess að setja sig inn í og tileinkað sér nýja tækni og/eða aðferðir – Góð greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum – Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi – Frumkvæði og metnaður í starfi – Góð þjónustulund


Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is/storf en umsóknarfrestur er til og með 6. apríl n.k. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Ragnarsson, framkvæmdastjóri upplýsingatækni og gagnasöfnunar, netfang: logi.ragnarsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.