Hugbúnaðarsérfræðingar | Forritari | Software Developer

Sjúkratryggingar Íslands 20. Oct 2021 Fullt starf

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða tvo metnaðarfulla og kraftmikla hugbúnaðarsérfræðinga. Sjúkratryggingar vinna í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi þar sem rík áhersla er lögð á góðan aðbúnað starfsmanna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Hugbúnaðarþróun í samstarfi við birgja á sviði upplýsingatækni

 • Uppbygging fram- og/eða bakendalausna

 • Vinna við samþættingu hugbúnaðarkerfa og hugbúnaðareininga

 • Þátttaka í uppbyggingu rekstrarinnviða fyrir hugbúnaðarlausnir

 • Þátttaka í rekstri hugbúnaðarlausna

 • Þátttaka í þarfagreiningu fyrir þróun á hugbúnaðarlausnum

 • Vinna í kviku umhverfi og stuðla að stöðugum umbótum hugbúnaðarlausna

Hæfnikröfur

 • Grunnmenntun á háskólastigi á sviði verkfræði, tölvunarfræði eða sambærilegt nám

 • Framhaldsmenntun kostur

 • Þekking og reynsla af hugbúnaðarþróun

 • Þekking á a.m.k. einu forritunarmáli s.s. .NET, Python, PHP, JavaScript og/eða Java

 • Þekking á JavaScript framendatækni s.s. Angular, React, Vue.js og/eða Node.js kostur

 • Þekking á a.m.k. einni tegund af vensluðum grunnum s.s. MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL og/eða Oracle Database

 • Þekking á óvensluðum grunnum s.s. MongoDB eða sambærilegu kostur

 • Þekking að vinna með kóðageymslur s.s. Bitbucket eða Github

 • Reynsla að vinna með Jira og Confluence við stýringu og úrvinnslu verkefna

 • Reynsla af sjálfvirkum prófunum kostur

 • Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti

 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Sótt er um starfið á www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferliskrá ásamt kynningarbréfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Ráðning tekur mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is

Starfshlutfall er 100 %

Umsóknarfrestur er til og með 29.10.2021