Hópstjóri þróunar og devOps

Veðurstofa Íslands 27. Mar 2020 Fullt starf

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf hópstjóra á Upplýsingatæknisviði hjá Veðurstofu Íslands.

„Framsækni og áreiðanleiki“ eru tvö af gildum Veðurstofu Íslands og endurspeglast þau í víðtæku starfsumhverfi upplýsingatæknisviðs. Sviðið sér um rekstur upplýsingatæknikerfa, kerfisþróun, DevOps, rekstur fjölbreyttra sérkerfa, gagnagrunna, notendaþjónustu og hugbúnaðarþróun. Eins leggur Upplýsingatæknisvið til sérfræðiþekkingu og ráðgjöf á vettvangi upplýsingatækni sem styður við hlutverk Veðurstofu Íslands sem sinnir eftirliti og rannsóknum á náttúru Íslands. Á sviðinu starfa að jafnaði 18 starfsmenn.

Meginhlutverk:

 • Ábyrgð og fagleg forysta í verkefnum tengdum þróun og devOps
 • Verkstýring verkefna er tengist þróun og devOps
 • Sérfræðistörf í verkefnum tengdum þróun og devOps
 • Samskipti við innri og ytri þjónustuþega_

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi, s.s. í tölvunarfræði, verkfræði eða
 • sambærilegu. Framhaldsmenntun kostur
 • Farsæl reynsla af verkefnastjórnun
 • Þekking og farsæl reynsla af hugbúnaðarþróun og innleiðingu hugbúnaðar í rekstur
 • Farsæl reynsla í forritun
 • Þekking á kerfisþróun og -arkitektúr kostur
 • Þekking á gerð vefviðmóta og bakendamiðlunar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Greiningarhæfni og færni til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við í rituðu og töluðu máli
 • Skipulagshæfni, nákvæmni og frumkvæði í starfi
 • Þekking á ISO 9001/27001 kostur

Gildi Veðurstofunnar eru þekking áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni taka mið af þessum gildum


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Bachmann Hreinsson, framkvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs (gbh@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 5226000.

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið að kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á www.starfatorg.is